Vertrouwensbreuk reden vertrek AA-fractieleden

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Nieuwe perikelen in de Aalsmeerse politieke arena. Judith Keessen en Dirk Biesheuvel hebben per direct de fractie van Absoluut Aalsmeer verlaten. Dat hebben zij dinsdagavond 20 juni tijdens de vergadering bekend gemaakt en daarmee een bommetje laten vallen onder het toch al roerige politieke strijdtoneel. In een persgesprek gaven zij woensdagmiddag uitleg over hun besluit. Er is verbazing alom.

Wat is de reden voor dit vertrek? “Het is puur een interne kwestie”, legt Keessen uit. “Dit gaat over fractiediscipline, over met elkaar omgaan, over taakverdeling, over doelstellingen en hoe je die wilt behalen. Er is wat dat betreft een vertrouwensbreuk ontstaan.” Uit haar verhaal wordt duidelijk dat de leden van de AA-fractie simpelweg niet met elkaar door een deur kunnen. Kon Keessen als fractievoorzitter – toch een leidende functie – de problemen niet binnenskamers oplossen? “Nee”, zegt ze volmondig, “dat heb ik echt geprobeerd, wij zijn een coaching traject ingegaan, maar dat heeft geen oplossing geboden.” Landelijke partijen kunnen als het niet lekker loopt aankloppen bij een partijbureau en dan rekenen op begeleiding en ondersteuning. Die mogelijkheid heeft een lokale partij niet en dat heeft ze duidelijk als een gemis ervaren. “Op vele vlakken denken we hetzelfde maar qua uitvoering staan we lijnrecht tegenover elkaar en dan is het moeilijk om de juiste stappen te ondernemen. De verschillen onderling zijn zo groot, dat valt niet meer te lijmen. We zijn niet in staat geweest er een homogene groep van te maken.” 

Namen worden niet genoemd, dat is begrijpelijk, niemand is gebaat bij het aanwijzen van vermeende schuldigen. Maar de Aalsmeerse inwoners hebben toch wel het recht om te weten wat er speelt binnen een politieke partij waar zoveel mensen op gestemd hebben en die als grootste uit de bus is gekomen bij de laatste verkiezingen? Is aan te geven over welke punten men het binnen de fractie niet eens is? “Ging het daar maar over”, zegt Keessen. “Aan politieke dossiers kwamen we niet eens toe. In plaats van strijden voor de inwoners waren we aan het strijden met elkaar.” Ze is zich bewust dat het vertrouwen in de lokale politiek ernstig geschaad wordt door de recente ontwikkeling. Dat heeft slapeloze nachten gekost, maar een andere keuze is er niet. “Je kunt nog zo’n goede stuurman zijn, als je bemanning niet mee wil kom je nergens”, valt partijgenoot Biesheuvel haar bij. 

Judith Keessen en Dirk Biesheuvel gaan verder als tweemansfractie onder de naam FlorAalsmeer, een link naar het beeld van Flora, dat het Raadhuisplein siert. 

Voormalige AA-leden Lydia Lucke en Claudia Dekker zijn solidair en gaan mee als fractie ondersteuners. FlorAalsmeer staat achter het coalitieprogramma en heeft met alle partijen raakvlakken, maar de doelstelling is om op een constructieve wijze met elkaar iets te bereiken, zowel intern als extern. Wat FlorAalsmeer boven aan de agenda zet is een duidelijke toekomstvisie voor Aalsmeer. Hoe willen we dat Aalsmeer er over dertig jaar uitziet? Stellen we een limiet aan de uitbreiding van bedrijventerreinen? En hoeveel verkeer laten we toe? Keessen: “We willen meer tijd maken voor contact met de inwoners, want dit zijn allemaal zaken waar ze een rol in kunnen spelen en die we met elkaar willen bespreken. Maar bovenal, weer plezier krijgen in het politieke werk, want daar mankeerde het de laatste tijd nogal aan.”

Op de foto vlnr Dirk Biesheuvel, Lydia Lucke, Judith Keessen en Claudia Dekker. Zij vormen de nieuwe fractie ‘FlorAalsmeer’.