Vertraging werkzaamheden centrum De Kwakel

De Kwakel – De afgelopen vijf weken is met man en macht gewerkt aan de complete vernieuwing van het centrum van De Kwakel. Het werk aan de kabels en leidingen kost echter meer tijd dan verwacht. Door de schuivende planning lijkt de geplande oplevering eind juli helaas niet haalbaar. Wel wordt alles op alles gezet om voor De Kwakelse Kermis klaar te zijn. Daarvoor blijven de kabel- en leidingbedrijven en de aannemer van de gemeente in de vakantieperiode doorwerken.

De planning is nu om het centrum voor 31 augustus geheel klaar te hebben, zodat alle wegen weer open zijn voor (doorgaand) verkeer en de bus dus ook weer kan rijden. Gedeelten die al eerder klaar zijn worden al wel vrijgegeven voor (lokale) gebruikers.

Informatie via website en BouwApp
Alle informatie over de plannen en de voortgang van de werkzaamheden zijn te vinden op www.uithoorndenktmee.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsmailing om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden in De Kwakel. Ook de aannemer zet zich in om iedereen te informeren. Dagelijkse informatie over de werkzaamheden, afsluitingen, omleidingen en voortgang vindt u in De BouwApp. Deze app is gratis te downloaden in de App Store. Zoek daarna in de app naar ’De Kwakel’ en u heeft alle informatie onder handbereik.