Verschuiving in budget voor buitensport

Aalsmeer – Een financieel meevallertje voor de gemeente van 94.000 euro op het gebied van buitensport. Op het complex van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de vervanging van het kunstgras op veld 1. Wat hier rest is nog de aanleg van enige verharding. Voor de vernieuwing van het kunstgrasveld was een krediet van 380.000 euro beschikbaar, maar de kosten zijn ‘slechts’ 286.000 euro en dus is dankzij een meevallende aanbesteding en een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden een bedrag ‘over’ van 94.000 euro.

Met het ‘extraatje’ worden geen nieuwe spelers aangekocht voor FC Aalsmeer en een kunstwerk ervoor aankopen, is ook niet in gedachte genomen. Het bedrag gaat ‘verschoven’ worden naar een andere buitensport. Bij de atletiekbaan doet zich namelijk een tegengestelde ontwikkeling voor. Voor de renovatie van de atletiekbaan was een budget beschikbaar van 908.000 euro, maar het kostentotaal blijkt 989.000 euro te zijn. Een overschrijding dus van 81.000 euro, wat volgens de bestuurders vooral komt omdat alsnog gekozen is voor een 1 centimeter dikkere asfaltlaag. De fundering wordt hierdoor beter wat een langere houdbaarheid garandeert.

“De beide elkaar compenserende afwijkingen zullen via de Najaarsnota in de gemeentebegroting worden verwerkt”, aldus het college in het schrijven aan de leden van de gemeenteraad. Compenserend? Het verschil is 13.000 euro positief en hier kunnen leuke ‘dingen’ gedaan worden. Heel benieuwd of het college en de fracties iets speciaals gaan voorstellen…