Verkeersonderzoek ontsluiting Westeinderhage in commissie

Aalsmeer – Op dinsdag 17 januari komen leden van de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur bijeen voor een gezamenlijke vergadering. Het betreft een oordeelsvormende bijeenkomst wat inhoudt dat de fracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit verkennen en wegen. Een hoofdbreker wordt deze avond zeker het tweede onderzoek naar de ontsluiting van de toekomstige woonwijk Westeinderhage in Kudelstaart. De gemeente Aalsmeer wil 267 woningen realiseren in het thans nog niet bebouwde gebied ten noorden van de Bilderdammerweg. De belangrijkste ontsluiting van de deze nieuwbouwwijk is voorzien op de Bilderdammerweg ter hoogte van Geerland. Echter, de verkeersintensiteit op de Bilderdammerweg is nu reeds hoog met zo’n 6.600 voertuigen per etmaal, terwijl rond de 4.000 acceptabel is. Door de ontsluiting van Westeinderhage op de Bilderdammerweg zou de intensiteit toenemen, tot ongeveer 7.900 voertuigen per etmaal in 2030.

Volgens het eerste gehouden onderzoek is de Bilderdammerweg een knelpunt in de totale verkeersstructuur in Kudelstaart en dit is ook de conclusie na de second opinion. Bewoners van Geerland en de Bilderdammerweg zijn voorstanders om de ontsluiting van Westeinderhage te verplaatsen en te maken via een andere, meer noordelijke route. Opties in het tweede onderzoek zijn onder andere de aanleg van een enkelstrooksrotonde en verplaatsing, cq. nieuw aanleggen van een vrijliggende fietsroute in plaats van de fietsstroken aan beide zijden van de Bilderdammerweg nu. Tijdens de vergadering kunnen de fracties vragen stellen over het onderzoek, eventueel een schorsing aanvragen voor onderling overleg om tot slot een oordeel te vormen. Voor nu wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Westeinderhage te agenderen voor de raadsvergadering van 2 februari. 

Oosteinderweg en Luchtvaarzaken

Ook op de agenda deze avond: Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ en Luchtvaartzaken en besloten wordt met het vragenkwartier. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal en voorzitter is Dirk van der Zwaag. Belangstellenden zijn welkom.