Verkeer rijdt nog steeds ‘oude’ route

 

Uithoorn. Dat zowel het personenauto- als vrachtverkeer nog steeds door het centrum en de woonwijken van Uithoorn rijdt is te wijten aan de nog overal aanwezige ‘oude’ verkeersborden, Die verwijzen vanaf de Legmeerdijk bij de Bloemenveiling maar ook op andere wegen naar de voormalige N201 en (nu) N196 in plaats van naar de omgelegde nieuwe N201. Een inwoner van de Meerwijk constateert dat voortdurend enorme vrachtwagens met oplegger de woonwijk inrijden en bij de (nog aanwezige) bussluis keren en daarbij de bestrating stuk rijden. Die wordt vervolgens weer hersteld en dat is volgens de inwoner weggegooid geld zolang er geen halt wordt geroepen aan het vrachtverkeer dat onbedoeld de Laan van Meerwijk afrijdt of voor het Thamerlint (Prins Bernhardlaan) kiest. Dat wordt nog wat als de Prinses Irenebrug op termijn wordt afgesloten voor doorgaand verkeer!

Dinsdagmorgen 31 maart werd opgetekend wat er bijvoorbeeld op de kruising N196/Noord-Zuidroute nabij de Bloemenveiling Aalsmeer allemaal de N196 oprijdt: de ene vrachtwagen na de andere! ‘Dat moet dus te maken hebben met plaatselijk ‘oude bewegwijzering’, zo laten inmiddels meerdere bewoners ons weten. En daar is niet alleen in Aalsmeer sprake van, maar ook op veel plaatsen in Uithoorn. Zo is bijvoorbeeld de bebording op de kruising Wiegerbruinlaan/Zijdelweg (komende vanaf het Industrieterrein) onjuist. Er staat daar o.a. nog steeds de N201 naar links aangewezen terwijl dat naar rechts moet zijn. Immers verderop op de Zijdelweg kan het verkeer de nieuwe N201 op richting Mijdrecht en de A2 of naar Schiphol-Rijk/Haarlem/A4.

Meer informatie leest u in de Nieuwe Meerbode van aanstaande woensdag