Verkavelen voor Groei’ Groot Wilnis-Vinkeveen succesvol afgerond

 

De Ronde Venen – De kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen en Oukoop is op 15 december jl. met de aktepassering binnen een jaar succesvol afgerond. In totaal ruilden 27 partijen, waaronder 22 agrariërs, 300 hectare grond en daarbij wordt 65 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Deze natuur is een schakel in de draslandverbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. De provincie Utrecht bracht 150 hectare grond in om deze kavelruil mogelijk te maken.

“Het is heel snel gegaan”, zegt voorzitter Dick Boogaard van de Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen die de kavelruil in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd. “We wilden af van het praten. We hebben iedereen bij elkaar geroepen om gewoon aan de slag te gaan. De opgaven van het gebied zijn groot. In 2010 is een convenant ondertekend om te komen tot oplossingen om het gebied toekomstbestendig te maken. Dat convenant is samen de agrariërs in het gebied opgesteld en in deze kavelruil is er ook weer goed samengewerkt”.

De polder Groot Wilnis-Vinkeveen is een zoekgebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van belangrijke natuurgebieden, landbouwgronden en ecologische verbindingszones in ons land. De provincie realiseert en beschermt deze gebieden om te komen tot een robuust en toekomstbestendig landschap. Voor meer info zie de Nieuwe Meerbode woensdag 17 december. Foto Maarten Koch