Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur

Aalsmeer – De commissie Maatschappij en Bestuur komt op donderdag 4 juni ter vergadering bijeen. Gesproken wordt over het voorstel voor het verlenen van een gemeentegarantie voor de financiering van de renovatie van het clubgebouw van Watersportvereniging Nieuwe Meer, zodat de vereniging een lening kan verkrijgen voor duurzame renovatie van het clubhuis. De besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni.

Rekenkamer en Jaarrekening

Aan de orde komen ook de aanbevelingen van de Rekenkamer over de informatiewaarde van documenten. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de verbetering van de informatiewaarde van de financiële stukken, zoals de begroting, jaarrekening en kadernota. De commissie bespreekt het voorstel om de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. De besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni. Vervolgens staat de bespreking van de Jaarrekening 2019 op de agenda. Met de Jaarrekening 2019 legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de beleidsvoornemens die de gemeenteraad in de begroting van vorig jaar heeft vastgelegd. De besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni.

Bestuursrapportage

Daarna wordt de eerste Bestuursrapportage 2020 gepresenteerd. Met deze rapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over inhoudelijke en financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. De commissie bespreekt de afwijkingen en het voorstel om de begroting van 2020 bij te stellen. De besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni. 

Kadernota 2021

Tot slot wordt de Kadernota 2021 besproken. Met de Kadernota 2021 geeft de gemeenteraad richting mee aan het college voor het opstellen van de begroting voor volgend jaar. De besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni.

De vergadering start om 20.00 uur, maar is vanwege de corona-maatregelen gesloten voor publiek Inwoners die willen inspreken over een onderwerp op de agenda zijn wel welkom. Vooraf aanmelden hiervoor is wel een vereiste. Dit kan bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 0297 387515. De vergadering volgen kan via de livestream op gemeentelijke website (www.aalsmeer.nl) en is achteraf terug te kijken.

Foto: Het pontje verbindt watersportvereniging Nieuwe Meer met het vaste land. In de commissievergadering komt de renovatie van het monumentale clubgebouw aan de orde.