Verder met uitwerking Waterfront Aalsmeer

Aalsmeer – Half juli vorig jaar zijn door de gemeenteraad de kaders voor participatie voor de uitwerking van het inrichtingsplan Waterfront vastgesteld. Met het recreatief inrichten van het Waterfront tussen het Surfeiland en de 1e J.C. Mensinglaan wil de gemeente de gebruiksmogelijkheden van de oevers van de Westeinderplassen vergroten. Hierbij gaat het om het creëren van een aantrekkelijke wandel- en fietsboulevard langs het water en het vergroten van de publieke toegankelijkheid van de watertoren en de recreatieve aantrekkelijkheid van het Surfeiland. 

Drie fases en drie varianten

Het project is ingedeeld in drie fases: de verkennings-, de ontwerp- en de uitvoeringsfase. Eerstgenoemde fase is nu afgerond. Er is een campagne gehouden op facebook en een informatiemiddag op het Surfeiland en met ruim veertig inwoners is een interactieve ontwerpsessie gehouden in het gemeentehuis. Op basis van deze ideeën zijn drie varianten ontwikkeld met een oplopend ambitieniveau. 

In het basismodel wordt het stortsteen ten noorden van de Watertoren weggehaald, de waterkering aangepast, de toegankelijkheid tot het water verbeterd, de Kudelstaartseweg aangepast (2×1 met fietsstroken en weghalen verkeersinstallatie) en er komt een oversteekmogelijkheid. Ook voorziet het plan in de ontwikkeling van extra parkeerplaatsen, een wandelpad en onderdelen zoals een hondenpark, schaduwplekken, steigers, surfstart in het water en straatmeubilair. Het plusmodel heeft als voornaamste extra’s een kade met een wandelpromenade en een vlonder rondom de Watertoren. Het droommodel heeft als voornaamste extra’s op het plusmodel een vergroting van het strand met bijbehorende verlenging van de pier. 

Aanpassingen

De varianten zijn gepresenteerd op de website van het Waterfront en inwoners mochten hier op reageren. Er blijkt een duidelijke voorkeur voor het droommodel. Bij de reacties werden ook enkele kanttekeningen gemaakt over de parkeerdruk, de maximale snelheid van de weg en zorgen over privacy van de woning direct ten noorden van de Watertoren. Het college heeft nu besloten opdracht te geven verder aan de slag te gaan met het droommodel, echter met drie aanpassingen: De status quo van de Kudelstaartse- en Stommeerweg blijft gehandhaafd, er gaat verder gezocht worden naar alternatieve parkeermogelijkheden en de vlonder om de Watertoren wordt beperkt tot het zuidwestelijke gedeelte. 

Verder uitwerken

De droomvariant gaat nu technisch uitgewerkt worden en de presentatie, inclusief het financiële plaatje, hiervan wordt eind dit jaar verwacht. In 2020 kan het plan dan uitgevoerd worden en als deze planning klopt kan het project in 2021 opgeleverd worden. De ontwikkelingen volgen kan via www.aalsmeerwaterfront.nl.

Het Waterfront in Aalsmeer kan gerealiseerd worden dankzij financiële steun van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).