Verbouw of nieuwbouw gemeentehuis in DRV?

Laat je mening horen via de Facebookpagina van RVB

De Ronde Venen – Morgen, donderdag 31 oktober, wordt de Programmabegroting 2020 tijdens de gemeenteraadsvergadering behandeld. Voor komend jaar is de begroting sluitend, maar in de toekomst komt de gemeente ernstig geld tekort. Belangrijk onderwerp van discussie zal dan de toekomst van het gemeentehuis zijn. Het gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Moet het gemeentehuis worden verbouwd? Moet er nieuwbouw komen? Allemaal vragen die moeten worden beantwoord.

Fractievoorzitter Ronde Venen Belang: “Het is natuurlijk prachtig als de burgemeester en wethouders bezig zijn met het hijsen van vlaggen, het uitdelen van taarten en zoeken naar kindertoppers. Maar als het gaat om zoiets belangrijks als het gemeentehuis, het huis van de gemeente, het huis van de democratie, het huis van onze inwoners dan weet het gemeentebestuur onze inwoners niet te vinden. Dan wordt er een bouwcommissie opgericht die in al hun wijsheid voor de inwoners beslissen wat er moet gaan gebeuren.”

Reageren

“Ronde Venen Belang wil dat inwoners meedenken en meebeslissen over de toekomst van hun (gemeente)huis”, zo vervolgt Maarten. “Daarom kan men via de Facebookpagina van Ronde Venen Belang reageren, meepraten en meedenken over de toekomst van het gemeentehuis.” Wat Ronde Venen Belang betreft staan alle opties open. Het resultaat moet zijn: een gemeentehuis met alle publieksfuncties bij elkaar. Het moet transparant, laagdrempelig en goed bereikbaar zijn voor iedereen. Kortom, een gemeentehuis waar onze burgers zich welkom voelen en goed geholpen worden. Maar belangrijker is: Heb jij een mening over een eventuele verbouw van het huidige gemeentehuis? Wat vind je van nieuwbouw? Of moet het huidige gebouw verbouwd worden? Wat mag het de gemeente gaan kosten? Wat heb jij als inwoner er voor over?

Allemaal vragen die Ronde Venen Belang graag met inwoners bespreekt. “Laat het ons weten! Bij Ronde Venen Belang geldt: jij mag het zeggen! Alle input die Ronde Venen Belang binnen krijgt wordt meegenomen. Uiteraard blijft Ronde Venen Belang zich inzetten om in de toekomst jouw mening rondom het gemeentehuis zoveel mogelijk in de discussie te betrekken”, aldus Maarten tot slot.