Extra subsidie voor culturele initiatieven

Aalsmeer – In 2012 is het Aalsmeerse cultuurbeleid herzien en is een gemeentelijke subsidieregeling ter ondersteuning van vernieuwende culturele initiatieven opgesteld. In 2014 en 2015 is er aan grofweg 72 culturele activiteiten een subsidie verleend. Aan deze activiteiten hebben enkele honderden inwoners actief en enkele duizenden inwoners passief deelgenomen.

Wethouder kunst en cultuur Gertjan van der Hoeven: “Binnen het nieuwe Aalsmeerse cultuurbeleid is het mogelijk geworden om allerlei leuke nieuwe culturele initiatieven een tegemoetkoming in de kosten te geven. Voorheen was er te weinig ruimte om nieuwe culturele activiteiten te waarderen. Het is de afgelopen drie jaar duidelijk geworden dat deze subsidiemogelijkheid aanslaat. Ik spreek mijn dank uit aan alle initiatiefnemers en spreek de hoop uit dat in de komende jaren nog heel veel mooie cultuurprojecten het levenslicht zullen zien!”

Verhoging budget

Uit de gemeentelijke evaluatie blijkt dat het budget van 15.000 euro per jaar voor vernieuwende culturele initiatieven ruimschoots is opgemaakt. Met ingang van 2016 wordt het budget dan ook opgehoogd tot 20.000 euro. Initiatiefnemers op het gebied van cultureel erfgoed, literatuur en media worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om subsidie aan te vragen voor hun activiteiten. Uiteraard kunnen er ook nog steeds subsidies aangevraagd worden voor activiteiten op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst. De subsidieverzoeken dienen bij voorkeur voor 1 mei óf voor 1 november binnen zijn. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling en de evaluatie op www.aalsmeer.nl/subsidiescultuur.