Veel belangstelling voor uitwerkingsplan Marickenzijde

 

Wilnis. Woensdagmiddag en –avond werd in Dorpshuis De Willisstee aan de Pieter Joostenlaan een informatieavond georganiseerd over het uitwerkingsplan Marickenzijde. Belangstellende inwoners konden aan de hand van wandplaten en tekeningen kennis nemen van hoe de indeling van de nieuwe woonwijk eruit zal gaan zien en welk type woningen er het eerst en waar zullen worden gebouwd. Dat gebeurt in fasen. Medewerkers van de gemeente en projectontwikkelaar Verwelius gaven desgewenst uitleg. De informatieavond bleek zeer druk bezocht en er kwamen tal van vragen los waarop slechts ten dele antwoord op kon worden gegeven. Zo waren er veel vragen over de woningen, zoals wat voor type, hoe groot, het uiterlijk, de ligging, hoe de huurwoningen worden toegewezen en niet te vergeten wat ongeveer de prijs van de verschillende koopwoningen zal zijn. “Dat laatste was eigenlijk de insteek van de avond niet. Die was bedoeld om uitsluitend het plan in zijn geheel te tonen in de uitwerking met de ligging, straten, groenvoorziening en de ontsluiting van de wijk. De avond was niet bedoeld als verkoopmanifestatie voor de woningen al leek het er vaak steeds meer op,” vertelt directeur Ed Hordijk van Bouwmaatschappij Verwelius. “In het plan zijn wel de verschillende typen woningen aangegeven, maar er zijn nog geen getekende voorstellingen van. Architecten van twee bureaus zijn druk bezig met de ontwerpen. We hopen dat die in maart of begin april klaar zijn, dan valt er meer te zien. Ook de aanduiding in woonoppervlak van de woningen kan om die reden nog niet genoemd worden evenals de verschillende prijzen van de koopwoningen. Behalve die van de eengezinswoningen. Die zijn er vanaf 210.000 euro. Daarvan worden er 36 door Architectenbureau Van Manen ontworpen en 48 door Koop & Partners Architecten. Ze zijn er voor koop en verhuur.”

Meer over dit onderwerp leest u aanstaande woensdag in de Nieuwe Meerbode.