Bijeenkomst over VVA-terrein

Aalsmeer – Woensdag 13 december is in het nieuwe buurthuis Hornmeer (voormalige voetbalkantine) aan de Dreef 1 de informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van het voormalig VVA terrein (tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg en Dreef). Om ongeveer 17.00 uur verzorgt wethouder Gertjan van der Hoeven een korte inleiding. Daarna vertellen enkele klankbordgroep leden over hun inbreng bij het opstellen van het concept inrichtingsplan. De inloop en informatiebijeenkomst is vanaf 16.30 uur en duurt tot 19.30 uur.

Recreatieve invulling

Het VVA terrein kan het groene recreatiepark voor heel Aalsmeer worden. Binnen de planvorming voor het voormalige terrein, dat in totaal zes voetbalvelden groot is, zijn verschillende participatiemomenten georganiseerd. Deze participatie van inwoners heeft geleid tot een groene en recreatieve invulling van het terrein. Het concept bevat onder andere een groot natuurgebied met doorlopende wandelpaden, een speelbos, een free run parcours, een skateplein, hondentrainingsveldjes, en diverse waterpartijen.

Ideeën bewoners

Wethouder Gertjan van der Hoeven: ”De voorstellen voor het voormalige VVA terrein maken er echt het groene recreatiegebied voor héél Aalsmeer van. Wat ik mooi vind, is dat deze voorstellen de uitwerkingen bevatten van ideeën van heel veel betrokken bewoners.”

Concept inrichtingsplan

Tijdens de bijeenkomst wordt het concept inrichtingsplan toegelicht en kunnen belangstellenden hierover hun mening geven. Kinderen en jongeren worden van harte uitgenodigd om hun mening te geven over bijvoorbeeld het speelbos, free run parcours, skateplein en de graffitimuur.

Schriftelijk reageren

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 13 december te komen, dan kunt u ook per email reageren op de plannen voor de herontwikkeling van het VVA terrein. Er kan een email gestuurd worden en naar info@aalsmeer.nl ter attentie van project Hornmeer tot uiterlijk vrijdag 22 december. Aansluitend wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Aalsmeer.