United en Rob van Dijk met ‘hun’ kerstconcert

Uithoorn – Koor United onder leiding van pianist en dirigent Rob van Dijk gaf maandag een prachtig concert. In een volle Schutse kerk werd het thema ‘Op weg naar kerst’ door het 56-man sterke koor meerstemming bezongen. Vanaf het eerste ‘Let there be peace on earth’ tot aan de laatste gospel ‘Cry out’ werd het publiek door Rob en zijn zangeressen en zangers meegenomen op een muzikale reis. Via een beamer waren op 2 schermen de boodschappen te lezen. Spreekster José leidde de nummers in door het voorlezen van de thema’s. Het lied ‘One candle’ liep als een rode draad door het concert, eindigend met zes brandende kaarsen en een schallend gezongen ‘Donna nobis, nobis pacem’.  Het koor kwam in het donker achter uit de zaal op bij ‘kaarslicht’.  Vanaf het moment dat de lichten in de kerk aangingen barstte het chorale geweld los, schitterend begeleid door de pianist op de vleugel. Met name componist Handel deed hij eer aan door het lied ‘For unto us a child is born’ virtuoos te begeleiden. 

Kerstboodschap

Vrede en verdraagzaamheid naar elkaar toe als Kerstboodschap kwam in veel liederen naar voren. Interkerkelijk koor United bezong op mooie wijze het vertrouwen in God en op een betere wereld. De vele bezoekers – er moesten in allerijl nog stoelen bijgezet worden – kijken terug op een mooi en afwisselend gratis concert. Zelfs aan een drankje achteraf was gedacht. Als tegenprestatie werd slechts een vrijwillige bijdrage gevraagd. Door diverse keren een samenzang tussen de koorliedjes kon het publiek ook zelf meedoen. En daarna was het weer de beurt aan het koor om bijvoorbeeld het klassieke kerstlied ‘Away in a manger’ ingetogen te brengen of het theatrale ‘The Royal Line’ te laten schallen.

Vanaf het moment dat het idee ontstond tot aan de uitvoering twee weken voor Kerst 2019 is er hard gerepeteerd en georganiseerd. Gezien de korte voorbereiding hebben het koor en de dirigent een welluidende prestatie neergezet. Elk koorlid kreeg na afloop een plant mee om met deze rode kerstster tijdens de feestdagen nog eens terug te denken aan ‘Op weg naar Kerst’.