Uitwerking ideeën voor park langs Machineweg

Aalsmeer – Een park om in te sporten, recreëren, elkaar te ontmoeten, de hond uit te laten of te wandelen, dat moet het Park langs de Machineweg allemaal worden. Op maandag 8 juli vond de derde bijeenkomst plaats, waarbij een team van omwonenden, belanghebbenden en ondernemers meedenkt over de inrichting van een park langs de Machineweg en de herinrichting van de openbare ruimte rondom de Bloemhof. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst samen met Green Park Aalsmeer.

Sportkooi

Na de vorige bijeenkomst zijn de verder uitgewerkte plannen gedeeld met de subsidieverlener Stichting Leefomgeving Schiphol  (SLS). Zij vond vooral de plannen met de sportkooi in hoofdlijn te dominant in het programma. 

“Na de afstemming met de SLS is de gemeente in gesprek geraakt met de provincie. De provincie wil de Waterwolftunnel energieneutraal maken. Om dit te bereiken hebben zij een vermogen van 800.000 kWh nodig en is zij op zoek naar mogelijkheden om dit vorm te geven. De gemeente heeft de plannen rond de Bloemhof laten zien en is sindsdien in gesprek met de provincie over de haalbaarheid van een sportkooi met een dak van zonnecellen. Om dit goed te onderzoeken is wel meer tijd nodig”, aldus wethouder wethouder Robert van Rijn. 

Fasering van het project

Omdat het belangrijk is dat de vaart in het project blijft worden nu snel een aantal quick wins uitgevoerd en het project opgeknipt in twee fases. Fase 1 bestaat uit de ontwikkeling van het park en fase 2 uit de ontwikkeling rondom een sportkooi op het voorterrein van de sporthal De Bloemhof. Ontwerpbureau Zus gaat deze ideeën verder uitwerken tot een ontwerp dat aan de gemeenteraad en de SLS wordt voorgelegd. In september komt het team weer bij elkaar om hier verder over te praten.