Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn door raad aangenomen

Uithoorn – Het lag al in de lijn der verwachtingen dat de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit van de Uithoornlijn zou steunen en aannemen. Tijdens de commissievergadering Wonen en werken op 19 oktober had de raadscommissie al een aantal wensen en aanvullingen geformuleerd die kunnen worden meegenomen in het uitvoeringstraject.

De raad ging daarover op 2 november niet met een politiek debat op in, want het was aan het einde van de raadsvergadering slechts een hamerstuk waarmee door alle partijen werd ingestemd. Het voorstel van de commissie werd overgenomen om mee te geven aan de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam die dit kan implementeren in het uiteindelijke Uitvoeringsbesluit. Dit is een voortzetting in de planning om de Amstelveenlijn (tram) door te trekken naar Uithoorn centrum, met als eindpunt het Oude Spoorhuis aan de Stationsstraat.

Met het Uitvoeringsbesluit wordt de aanbesteding van de aanleg van de Uithoornlijn gestart. Uiteindelijk vindt de besluitvorming plaats op 12 december door de Regioraad. Daarvóór konden er via besluiten in de gemeenteraad nog adviezen worden ingebracht door de betrokken gemeenten.

De raadscommissie heeft daaraan op 19 november handen en voeten gegeven die door de raad zijn bekrachtigd. Anders gezegd, wat betreft de gemeente Uithoorn kan de aanleg van de Uithoornlijn volgend jaar van start gaan met dien verstande dat de wensen en aanvullingen zoals die zijn ingebracht bij de Regioraad daarin ook daadwerkelijk worden meegenomen.