Uitstel renovatie van atletiekbaan

Aalsmeer – De renovatie van de atletiekbaan, de bouw van een nieuw clubgebouw voor de atletiekvereniging AVA en de aanleg van nieuwe tennisbanen door All Out worden voorlopig uitgesteld. Hogere kosten door extra uit te voeren maatregelen zijn hier de oorzaak van.

Uitgebreid onderzoek 
De afgelopen periode heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar onder meer de kwaliteit van de baan, het nieuwe clubgebouw en de buitenverlichting. Dat resulteerde in een
nieuw ontwerp en bijgestelde kosten. Het gaat om noodzakelijke kosten, waaronder de volledige vervanging van de onderlaag en de minimale grootte van het clubgebouw (van 100 naar 140 vierkante meter). En om niet direct noodzakelijke kosten, zoals die voor de vervanging van de buitenverlichting en een duurzame toplaag voor de atletiekbaan in plaats van een goedkopere, kwalitatief mindere variant. Tot slot zijn er nog kosten voor verwijdering van de asfaltverharding om uitbreiding van twee buitenbanen door tennisvereniging All Out mogelijk te maken.

Extra investering 
Op basis van de op dit moment beschikbare informatie verwacht het college van B&W dat dit alles resulteert in een extra investering van circa € 400.000 boven het door de raad in 2016 beschikbaar gestelde krediet van € 920.000. Hierdoor nemen ook de structurele, jaarlijkse kapitaallasten toe. De exacte omvang van het extra krediet en de daarmee samenhangende kapitaallasten wordt de komende weken in overleg met beide verenigingen berekend.

Raad en Lentenota
Het college is voornemens om voor de raadsvergadering van mei of juni 2018 een voorstel aan te bieden inzake de te maken keuzes voor renovatie van de atletiekbaan en nieuwbouw van het clubgebouw. De integrale financiële afweging kan dan plaatsvinden tijdens de behandeling van de Lentenota, die is voorzien voor de raadsvergadering van 12 juli 2018.
Een en ander houdt tevens in dat de aanbesteding van de atletiekbaanrenovatie helaas uitgesteld moet worden. Hierdoor zijn deze werkzaamheden niet meer uit te voeren in 2018, immers het aanbrengen van de toplaag van de atletiekbaan moet plaatsvinden in droge weersomstandigheden.

“Het is voor alle betrokkenen – en met name voor de beide sportverenigingen – spijtig, maar op basis van de voorliggende feiten is er naar ons inzicht geen andere keuze”, aldus burgemeester Jeroen Nobel namens het college.