Vervuilend vliegtuig

Uitnodiging: Kom Schiphol ‘ervaren’ in Aalsmeer

Aalsmeer – Op 5 juli heeft de Minister van Infrastructuur & Waterstaat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. In de brief stelt de minister dat het aantal vliegtuigbewegingen rond Schiphol onder voorwaarden mag groeien van maximaal 500.000 naar maximaal 540.000 per jaar. Deze groei van het aantal vliegtuigbewegingen zal tot een verslechtering van de leefbaarheid in de gemeente Aalsmeer leiden. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad de burgemeester verzocht bijeen te komen in een extra raadsvergadering. In deze vergadering, die plaats gaat vinden op donderdag 11 juli, zal een actualiteitendebat gevoerd worden over de situatie.

Bewonersvertegenwoordigingen

De fracties zullen ieder hun standpunt aangeven met als doel om te komen tot een gepaste reactie naar de minister en de Tweede Kamer. De vertegenwoordigers van de raadsfracties gaan een dag eerder (woensdag 10 juli) in gesprek met bewoners-vertegenwoordigingen, zoals de vereniging ‘Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (BWA)’ en de vereniging ‘Vliegtuighinder Westeinder’. De input die uit deze gesprekken naar voren komt, zal de gemeenteraad meenemen in verdere acties. Na een eerste reactie richting de minister en de Tweede Kamer wil de gemeenteraad na het zomerreces een bijeenkomst organiseren over de vlieghinder.

Uitnodiging en Bezoek Tweede Kamer

Inmiddels heeft de gemeenteraad Tweede Kamerleden en de minister uitgenodigd om in Aalsmeer en Kudelstaart ter plekke de overlast van Schiphol te ervaren. Daarnaast is er het plan voor en bezoek van de raad aan de Tweede Kamer om de leefbaarheid van Aalsmeer en Kudelstaart onder de aandacht te brengen.

Geïnteresseerd om de vergadering bij te wonen? Inwoners zijn als toehoorder van harte welkom om deze op donderdag 11 juli vanaf 20.00 uur op de publieke tribune in de raadzaal van het gemeentehuis bij te komen wonen. Inspreken is niet mogelijk. De beide bijeenkomsten (woensdag en donderdag) zijn ook te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website of achteraf terug kijken.