Uithoorn onaangenaam verrast over besluit over Schiphol

Uithoorn – Vrijdag jl. heeft de ministerraad na een voorstel van minister Van Nieuwenhuijzen besloten dat Schiphol na 2020 onder voorwaarden getrapt mag groeien naar maximaal 540.000 vluchten. De gemeente Uithoorn is onaangenaam verrast over het feit dat dit besluit nu is genomen.

Wethouder Bouma: “We hebben met elkaar afgesproken dat in gezamenlijkheid wordt gesproken over de toekomst van Schiphol. Dat het overleg in de ORS niet tot een gezamenlijk standpunt heeft geleid, geeft wat ons betreft de minister niet het recht om zelf met een besluit te komen. Dat druist in tegen eerdere afspraken. Bovendien zijn in het verleden afspraken gemaakt over hinderbeperking. Die zijn nog steeds niet nagekomen, ondanks herhaaldelijk verzoek van ons en onze bewoners, terwijl Schiphol wel groeide. Alles bij elkaar schaadt dat ons vertrouwen in het proces.  Wij vragen ons werkelijk af hoe de minister de balans tussen Schiphol en de leefomgeving denkt te herstellen en te waarborgen dat de hinder inderdaad wordt beperkt. Wij beraden ons op een inhoudelijke reactie op het besluit van de minister.”