Uitbetaling Schiphol-nadeelcompensatie

Uithoorn – Vorige week viel bij een aantal bewoners in de gemeente Uithoorn de brief met het besluit over de Schiphol-nadeelcompensatie op de mat. Sommigen waren aangenaam verrast, anderen ontvingen een afwijzing. De regeling heeft veel verwarring opgeroepen. Vooral de schijnbare willekeur voelde oneerlijk. Eerder deed Han Bezuijen in de Nieuwe Meerbode een oproep om het probleem gezamenlijk aan te pakken en mensen hebben hem weten te vinden. “Mijn mailbox is volgelopen met reacties en ook de telefoon stond roodgloeiend”, vertelt Han. “In dezelfde wijk ontvangt iemand vijftig euro, een buurman een paar huizen verderop drieduizend euro en weer een ander krijgt een afwijzing, terwijl zij net zoveel overlast ervaren.”

Bij de uitbetaling is gekeken naar de ligging ten opzichte van een bepaald handhavingspunt en de WOZ-waarde van een huis bij bewoning tussen november 2017 en oktober 2019. Ongeveer 4600 adressen rondom Schiphol hadden recht op de compensatie. 1600 adressen hebben geen aanvraag ingediend. Hoewel de gestelde periode om de aanvraag in te dienen is afgelopen, kan er nog steeds een aanvraag worden gedaan, omdat de geleden schade pas na vijf jaar verjaard. Zo’n drieduizend bewoners hebben een financiële compensatie ontvangen en een aantal aanvragen is nog niet beoordeeld. 2200 vragers hebben een afwijzing ontvangen.   

Verontwaardigd
Han is verontwaardigd over deze rechtsongelijkheid. “Er is besloten op basis van een spreadsheet. De menselijkheid is niet meegenomen. Iedere burger heeft dezelfde rechten, anders is het discriminatie. Niet alle burgers zijn ingelicht en er is nog veel onduidelijk. Ik mis een goede procedurele, juridische en inhoudelijke onderbouwing.” Daarom heeft hij een lijst met verduidelijkende vragen opgesteld voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en wil hij een bezwaarschrift indienen tegen het genomen besluit. Hij roept iedereen op het bezwaarschrift bij hem aan te vragen, zodat er zoveel mogelijk bezwaren bij het Ministerie binnenkomen. Han hoopt dat ook de gemeente Uithoorn zich achter zijn bezwaar zal scharen. ‘Gezamenlijk staan we sterker.” Contact opnemen met Han Bezuijen kan via soficonsultancy@kabelfoon.net of via telefoonnummer 0297 325772.