Terrein Meervalstraat wordt bouwrijp gemaakt

Aalsmeer – Met het bouwrijp maken van het terrein aan de Meervalstraat gaat het project ‘De tuinen van Hornmeer’ van start. In totaal komen er in de groene en waterrijke woonwijk 80 woningen waarvan 37 vrije sector woningen. In een mix van onder andere verandawoningen, parkwoningen, tuinwoningen, herenhuizen en vrijstaande villa’s. Daarnaast komen er sociale koopwoningen voor starters en levensloopbestendige appartementen. Deze week start de aannemer met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn deze eind september  afgerond. Er wordt gewerkt tussen 7.00 en 16.00 uur. “We zijn blij dat nu gestart kan worden met de bouw van dit mooie project”, zegt wethouder Bart Kabout. “Deze woningen zijn hard nodig voor jong en oud in Aalsmeer.”  

Begroeiing en verhardingen

Om te beginnen wordt het terrein vrijgemaakt van begroeiing en verhardingen. De struiken en bomen waarvoor een kapvergunning is verleend worden verwijderd. Voor een aantal bomen is het ecologisch onderzoek nog niet afgerond. Deze bomen blijven nu nog staan. Het basketbalveld en enkele tegelverhardingen worden ook verwijderd.

Bereikbaarheid

Voor de bouw van het project is het noodzakelijk om het tegelpad naast het basketbalveld, de doorsteek van de Roerdomplaan richting Hoogvliet, te verwijderen. Op deze locatie worden werkzaamheden uitgevoerd, onder andere de aanleg van kabels en leidingen. De tegelverharding zal, op momenten dat dit mogelijk is, vervangen worden door een tijdelijk voetpad. Tijdens bepaalde werkzaamheden is het niet mogelijk om het voetpad open te houden en kan omgelopen worden via de Dreef. Er wordt geprobeerd de afsluitingen zo kort mogelijk te laten duren. 

Bouwverkeer

Het terrein aan de Meervalstraat wordt bereikbaar gemaakt voor bouwverkeer door middel van een bouwinrit aan de Dreef. 

Vervolg

Begin oktober gaat de ontwikkelaar met haar aannemers ook aan de slag. En wordt gestart met het aanleggen van kabelsleuven en het nieuwe rioolstelsel. Op een later moment wordt daarover meer in detail gecommuniceerd. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met projectleider Arno Hartgers, per mail via: a.hartgers@amstelveen.nl of bel 020-5404911. Ook is meer informatie te vinden op www.aalsmeer.nl/wonen-leven/project/meervalstraat.