Subsidie van SLS voor wandelnetwerk

Aalsmeer – Het Groene Lint ontvangt 625.000 euro van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Dit wandelnetwerk, dat bestaande groengebieden met elkaar verbindt, heeft als doel een groene verbinding te creëren van het Amsterdamse Bos tot aan de Westeinderplassen. 

Groenprojecten

Inwoners Marcel Bartels, Sietske van den Broek, Klaas Joren en Rob Lutgerhorst hadden het initiatief aangedragen bij SLS om Aalsmeer aantrekkelijker en leefbaarder te maken. 

Het Groene Lint sluit aan op andere groenprojecten in Aalsmeer en bestaat uit verschillende deelprojecten, zoals de herinrichting van de strook langs de Molensloot en Linnaeuslaan met paden en groenstroken, de realisatie van een (natuurlijke) speeltuin in de groenstrook aan de Linnaeuslaan, het aanbrengen van een wandelpad op het dijklichaam van de Molenvliet en een verbinding tussen Greenpark en het Seringenpark door de realisatie van een voetgangersbrug over de Molenvliet. 

Grote pluim

De gemeente draagt zorg voor de planvorming en realisatie van deze groene wandelroutes. Wethouder Wilma Alink is ontzettend blij met de ontwikkelingen: “De inwoners die zich hier zo voor hebben ingezet, verdienen een grote pluim. Het is fantastisch dat zij dit hebben kunnen bereiken en dat Stichting Leefomgeving Schiphol ook zo enthousiast is over dit prachtige initiatief. Zo wordt Aalsmeer alleen maar mooier.”

Voorbereidingen 

Nu de subsidie is toegekend door Stichting Leefomgeving Schiphol worden voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Het uitvoeren van de onderzoeken, het aanvragen van vergunningen en aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt in het voorjaar 2020 gestart met het aanpassen van de inrichting van het dijklichaam van de Molenvliet. 

Tweede fase en riolering

Daarna wordt in het najaar 2020, als tweede fase, Het Groene Lint aan de Linnaeuslaan gerealiseerd. In deze periode vinden ook werkzaamheden plaats aan het riool in de Linnaeuslaan. Gekeken wordt hoe deze twee projecten zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. Direct omwonenden zullen voor de start van de werkzaamheden per brief geïnformeerd worden. Meer informatie over het Groene Lint is te vinden op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl/wonen-leven/project/het-groene-lint.