dorpskerk orgelconcert

Subsidie provincie voor toren Dorpskerk Aalsmeer

Amstelland – De provincie Noord-Holland heeft bijna 5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 48 rijksmonumenten. Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten in Noord-Holland zonder woonfunctie, zoals kerken, orgels en industrieel erfgoed. 

Religieus erfgoed

Jaarlijks gaat er een groot bedrag naar kerken. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de orgels. Dit jaar draagt de provincie bij aan de restauratie van onder andere het Knipscheerorgel in de dorpskerk van Heemskerk en het Witte Orgel in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. Ook zijn er subsidieaanvragen voor de restauratie van kerktorens gehonoreerd, onder andere voor de toren van de Dorpskerk in Aalsmeer (91.513 euro subsidie). 

De toren van de Dorpskerk is in mei 2021 opgeknapt. Er is metselwerk verricht en het grote ronde raam is vernieuwd. Ook is de windvaan onder handen genomen. De leeuw met aal op de toren heeft een nieuw laagje bladgoud gekregen en de ophanging is vernieuwd.

Bijzondere objecten

Naast subsidie voor religieus erfgoed is er geld beschikbaar voor veel andere bijzondere objecten zoals de Tweede Chirurgische Kliniek, de Van Gendthallen en het Stedelijk Museum (alle drie in Amsterdam), college Hageveld in Heemstede en het Westfries Museum Verder kunnen werkzaamheden aan een aantal molens worden uitgevoerd, want ook die ontbreken dit jaar niet op de lijst van gehonoreerde projecten.  

Van betekenis

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauraties en herbestemmingen dragen hieraan bij. Ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam.