geld

Stijgende energieprijzen maken zuinigheid belangrijker

PARTNERBIJDRAGE

In het kader van de energietransitie en klimaatverandering wil de overheid dat huishoudens en bedrijven duurzamer worden. Het gebruik van duurzaam opgewekte stroom is daar een voorbeeld van, maar ook zuiniger omspringen met energie is dat. Op dit moment is het grootste deel van de opgewekte energie namelijk niet duurzaam, dus is minder energie verbruiken een manier van verduurzaming. Voor huishoudens is kritisch kijken naar de eigen energieconsumptie bovendien noodzakelijk geworden, omdat de prijzen daarvan in 2021 veel hoger zijn geworden. Het ziet er niet naar uit dat de prijzen in 2022 snel zullen dalen, waardoor huishoudens actiever zoeken naar manieren om minder energie te gebruiken.

Compensatie

Om te voorkomen dat huishoudens in de problemen komen door de fors hogere energierekening, zijn er meerdere maatregelen genomen door het Rijk om de gevolgen hiervan te verzachten. Onderdeel hiervan is een korting op de energiebelasting, waardoor huishoudens in totaal 2,7 miljard euro minder aan energiebelasting betalen in 2022. Ook voor bedrijven is 0,5 miljard euro uitgetrokken die in mindering wordt gebracht van de te betalen energiebelasting. Daarnaast is nog eens extra 200 miljoen euro gereserveerd voor compensatie aan de 800.000 huishoudens met de laagste inkomens. Overigens is er ook kritiek op de maatregelen, zo zou de korting op de energiebelasting ook ten goede komen aan wie dat niet nodig heeft of zijn energierekening überhaupt niet ziet stijgen, vanwege een lopend contract met vaste tarieven.

Besparen op energie

Ondanks de compensatiemaatregelen zijn de hoge energieprijzen voor veel huishoudens aanleiding om te kijken hoe er op energie bespaard kan worden. Wie online vergelijkt vindt geen goedkope energie meer in vergelijking met de tarieven van een jaar geleden, maar vergelijken tussen verschillende leveranciers onderling kan nog steeds een paar tientjes per maand opleveren. Daarnaast is de gemeente Aalsmeer in het najaar van 2021 druk geweest met het voorlichten van inwoners over energiebesparende maatregelen en de subsidies daarvoor. Dat heeft niet direct met de hoge energieprijzen te maken, maar het helpt iedereen die vanwege die reden zuiniger met energie wil omgaan.

Onzekere vooruitzichten voor 2022

Het is te hopen dat de energieprijzen in 2022 weer dalen tot een behapbaar niveau, maar de verwachtingen daarover zijn vooral onzeker. Enerzijds zijn er hoopgevende signalen, zoals een dalende olieprijs. Anderzijds zijn er grote onzekerheden, zoals de ontwikkeling van de economie en de politieke situatie in Oost-Europa die van grote invloed is op de gasprijs. Nota bene een heropleving van corona, bijvoorbeeld door de omikronvariant, kan de economische verwachtingen temperen en daardoor, ironisch genoeg, voor een daling van de energieprijzen zorgen. Dat is echter een scenario waar de meeste huishoudens ook niet op zullen hopen.