Stationslocatie: permanente woningen of tijdelijk?

De Ronde Venen – De afgelopen periode heeft de gemeente op vijf locaties onderzocht of het haalbaar is huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders en reguliere starters (en andere woningzoekenden) te realiseren met als doel de druk op de lokale woningvoorraad weg te nemen. Het ene onderzoek is op dit moment verder dan het andere. Om de volgende stap, de uitwerking van mogelijke plaatsen , goed te kunnen uitvoeren, moet de raad aangeven hoeveel woningen, de gewenste mix van woningzoekenden, worden het tijdelijke of permanente woningen? Tijdens de openbare raadsvergadering van 21 april a.s. zal de raad hierover moeten besluiten.
Het college stelt voor de ontwikkelingsrichting voor Stationslocatie Mijdrecht verder uit te werken. Het idee is om hier maximaal tachtig tijdelijke woningen te realiseren met een mix van woningen voor reguliere woningzoekenden én vergunninghouders (gezinnen én alleenstaanden).

Amstelkade 63-65 in Amstelhoek
Voor de Amstelkade 63-65 is het voorstel medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van de uitgezette lijn. Het gaat om de bouw van (flexibele) permanente woningen voor een mix van doelgroepen.
De reacties van omwonenden variëren van zorgen over veiligheid, cultuurverschillen en integratie tot het niet welkom zijn van vergunninghouders. Er zijn vragen over de verhouding vergunninghouders – woningzoekenden, zorgen over de toename van verkeer met de komst van (tijdelijke) woningen en zorgen over mogelijke waardedaling van omliggende woningen. Ook is er voorkeur voor permanente bouw en de wens om als de plannen concreet worden voor besluitvorming geïnformeerd te worden. De
(PLUS FOTO)