Startnotitie Westeinderhage in de Raad vastgesteld

Aalsmeer – Donderdag 12 december is door de gemeenteraad de startnotitie Westeinderhage goedgekeurd. Deze startnotitie zorgt ervoor dat er woningen gerealiseerd kunnen worden tussen de Herenweg en de Bilderdammerweg in Kudelstaart.

Een lang traject is voorafgegaan aan het vaststellen van dit plan met diverse inspraakavonden voor inwoners. Ook de gemeenteraad heeft zich meerdere keren over deze ontwikkeling in Kudelstaart gebogen, wat geresulteerd heeft in meer groen en meer woningen voor jongeren en starters. Het CDA is tevreden met het resultaat. Door de drukte op de woningmarkt zijn er woningen nodig voor jongeren en starters en Kudelstaarters willen graag in Kudelstaart blijven wonen. Deze startnotitie geeft daar de mogelijkheid toe.

Wel ziet het CDA ook een paar ‘beren op de weg’ en wel in de vorm van het verkeer. Het CDA vindt het belangrijk dat het vrij liggend fietspad wordt doorgetrokken van de Bilderdammerweg-zuid naar de Bilderdammerweg-noord, om zo de veiligheid voor fietsers te waarborgen. Fietsers moeten veilig naar de supermarkt of naar school kunnen en door het vrij liggend fietspad van de Spiegelstraat tot de Dorpskern door te trekken, ontstaat er meer veiligheid en ruimte. 

Eppo Buskermolen heeft namens het CDA een oproep gedaan over de herinrichting van de Bilderdammerweg voordat de eerste sleutel van de huizen in Westeinderhage wordt omgedraaid. Met name het 30 km/u gedeelte is voor het CDA een doorn in het oog, nu ook uit een verkeersonderzoek is gebleken dat dit stuk te gevaarlijk en te druk is.

Het CDA vertrouwt erop dat het college deze punten zal meenemen voordat het bestemmingsplan Westeinderhage wordt vastgesteld. Het CDA is tevreden met de startnotitie die afgelopen donderdag is vastgesteld, zodat Kudelstaart weer een stapje dichterbij woningen in Westeinderhage is.