Startnotitie over komst Lidl in commissie

Aalsmeer – De concept startnotitie Stationsweg 4-6 wordt besproken in de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 15 oktober. Oftewel het bouwen van supermarkt Lidl op het terrein van de bank. De ontwikkeling van de Lidl heeft als doel het huidige winkelaanbod te versterken. De supermarkt gaat zich daarom naar twee zijden presenteren. De ontsluiting voor auto’s gaat plaatsvinden via de Stationsweg, terwijl fietsers en voetgangers ook gebruik kunnen maken van een langzaam verkeersverbinding naar de Uiterweg. “Op deze wijze maakt de supermarkt zowel ruimtelijk als functioneel onderdeel uit van het kernwinkelgebied waarbij het winkelgebied zich meer richting Zijdstraat en Praamplein ontwikkelt”, aldus de bestuurders in het voorstel. De bebouwing gaat bestaan uit twee tot drie bouwlagen met kap en rond de supermarkt wordt een groot parkeerterrein ontwikkeld met ruimte voor 82 auto’s.

Bijzondere aandacht verdient de onderbreking in de gevelwand aan de kant van de Stationsweg door de sloop van het bankgebouw. Door deze onderbreking wordt de supermarkt weliswaar beter zichtbaar, maar zijn ook voorzieningen nodig om deze onderbreking in de bebouwing te overbruggen. Gedacht wordt aan groenvoorzieningen in de vorm van een haag met bomen.

Groenstrook bij sloot

Tussen de achterzijde van de supermarkt en de Brandewijnsloot is een groenstrook geprojecteerd. Doel van deze groenstrook is de landschappelijke inpassing van de Brandewijnsloot zoveel mogelijk te behouden en de groene beleving vanaf het water te versterken. Het zal een stevige discussie worden tussen de politieke partijen, maar als akkoord bereikt wordt, vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 29 oktober.