Start Verkeersplan Centrum Uithoorn fase 1b

Uithoorn – Op maandag 31 mei starten de werkzaamheden van fase 1b van het verkeersplan Centrum Uithoorn. De vooraankondigingsborden worden deze week door de aannemer geplaatst. Er wordt dan straks gelijktijdig aan de Thamerlaan (fase 1b) en het stuk van de Prinses Irenelaan tussen de Prins Hendriklaan en Thamerlaan gewerkt. De Thamerlaan en Prins Bernhardlaan – vanaf de Stationsstraat tot de rotonde Prinses Christinalaan – worden in deze fase tweerichtingsverkeer. Aan het einde van de weg is een keerpunt om met auto’s te keren. Beide wegen zijn in deze fase toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Met borden  wordt de omleidingsroute voor doorgaand verkeer en parkeren in het centrum aangegeven.

Kabels en leidingen

In fase 1 tot en met 7 van het verkeersplan wordt onder de grond gewerkt. In deze fase worden kabels, leidingen en het riool vervangen. Per fase wordt een planning gemaakt. De aannemer weet alleen niet altijd precies wat ze onder de grond aantreft. Zo weet men bijvoorbeeld wel dát er een kabel of leiding loopt, en ongeveer op welke hoogte deze liggen, maar toch blijkt dat in de praktijk weleens anders te zijn. Hierdoor kan het zijn dat de planning moet worden bijgesteld omdat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf werd gedacht.

De kabels en leidingen worden zo verlegd, dat ze straks onder de toekomstige stoep liggen. Als de aannemer klaar met een kleine sanering in het trottoir van de Tahmerlaan, kan worden gewerkt aan de kabels en leidingen die onder de stoepen liggen. De Pr. Irenlaan is dan tussen de Dorpsstraat en Pr. Hendriklaan gewoon open, en dus toegankelijk voor auto’s. Uiteraard wordt tijdens deze werkzaamheden ook ruimte voor voetgangers gemaakt. In de Irenelaan aan de zijde van het parkeerterrein starten de werkzaamheden als fase 1b, de Thamerlaan, klaar is. Daar staan nu grote zakken zand. Die staan daar als voorbelasting op de grond om die alvast te laten inslinken.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan het Verkeersplan centrum Uithoorn? Download dan de BouwApp en volg het project Verkeersplan centrum Uithoorn.