Start reconstructie Componistenwijk

Aalsmeer – De buitenruimte van de Componistenwijk in de Hornmeer wordt gereconstrueerd. De reconstructie start vanaf maandag 28 augustus aanstaande. In de week ervoor worden voorbereidingen getroffen waarbij de aannemer op de locatie van het parkeerterrein Haydnstraat nabij de Beethovenlaan een stalling voor materiaal en materieel gereed maakt.

Klinkerbestrating

De straten in de wijk worden vernieuwd en anders ingericht, meer passend bij het geldende 30-kilometer snelheidsregime. In de Haydnstraat, Hellendaalstraat en de Sweelinckstraat wordt het asfalt van de rijbaan vervangen door klinkerbestrating. Door de hele wijk worden naast de rijbaan parkeervoorzieningen gemaakt waarmee parkeren op de rijbaan wordt opgeheven. Ter vergroting van de waterafvoer wordt in de Haydnstraat en in De Muzen een regenwaterriool aangelegd. De groenvoorziening in de wijk wordt opgeknapt. Hierbij zullen bomen worden verwijderd en nieuwe geplant. Heestervakken en gazons worden verbeterd (grondbewerking en aanleg drainage). De beide speelplekken in de wijk worden vernieuwd.

Regenriolering

Allereerst wordt in De Muzen de nieuwe regenriolering aangebracht en zal hier de rijweg worden herbestraat. Vervolgens worden de Haydnstraat (deel Beethovenlaan-De Muzen) en de speelplek in het Scarlattilaantje aangepakt. In 2018 komen respectievelijk de Haydnstraat (deel Mozartlaan-De Muzen), Hellendaalstraat, Händelstraat, toegang garages in de Mozartlaan en de speelplek in het Monteverdilaantje aan de beurt. De Sweelinckstraat (deel Hellendaalstraat-Glückstraat) staat voor medio 2018 als laatste gepland.

Tijdelijke voorzieningen

Van de werkzaamheden kan hinder worden ondervonden. Gedurende de werkzaamheden worden delen van de straten in de wijk gefaseerd afgesloten. Afhankelijk van de situatie zijn woningen, percelen en garageboxen per auto mogelijk niet altijd bereikbaar. Dat houdt in dat auto’s tijdelijk elders geparkeerd zullen moeten worden. De woningen blijven altijd per voet bereikbaar in het afgesloten gedeelte door tijdelijk een voorziening neer te leggen. Het aannemingsbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, J. van Ingen b.v. uit Aalsmeer, zorgt voor toegankelijkheid met loopplanken, etc.