Start onderzoek herontwikkeling locatie De Meijert

Mijdrecht – Op 14 maart 2017 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen ingestemd met de start van een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van het gebied waar het voormalig Mijdrechtse partycentrum De Meijert op gevestigd was. Er wordt daarbij breder gekeken dan alleen de locatie De Meijert.
De aanleiding voor dit besluit vormt het afbranden van het partycentrum De Meijert aan de Doctor J. Van der Haarlaan in Mijdrecht in 2015. Aangezien er breder wordt gekeken dan slechts deze locatie, beslaat het studiegebied van het haalbaarheidsonderzoek ook de Tennisvereniging Mijdrecht, Tennisvereniging De Ronde Vener, de Tennishal De Ronde Venen, de stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen en een aangrenzend park. Met deze partijen heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld afspraken gemaakt over de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek.

Samen met betrokkenen en omgeving
Met het onderzoek wil de gemeente de haalbaarheid van een herontwikkeling van het studiegebied De Meijert en omgeving onderzoeken. Via een zogeheten integraal ontwerp wordt onderzocht wat een goede nieuwe invulling van dit gebied kan zijn en op welke wijze (delen van) dit gebied kunnen worden ontwikkeld. De omgeving wordt nauw betrokken in dit geheel; het haalbaarheidsonderzoek wordt opgesteld in samenwerking met de stakeholders in het deelgebied en met de omwonenden en gebruikers van dit gebied. Zo wordt ook rekening gehouden met de maatschappelijke behoeften in het gebied. Dit alles moet leiden tot een breed gedragen visie op de herontwikkeling.

Vervolgstappen
De planning is dat het ‘haalbaarheidsonderzoek integrale herontwikkeling’ op 4 april 2017 wordt behandeld in de commissie Ruimtelijke Zaken en op 20 april 2017 in de gemeenteraad. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden op een later moment ter besluitvorming voorgelegd. Op dat moment besluiten de stakeholders en de gemeente om wel of niet verder te gaan met een herontwikkeling en zo ja, onder welke randvoorwaarden.