Speel Inn helpt de bijen

Uithoorn – Via de winactie van kinderboerderij op locatie doet Speel-Inn mee aan het project: red de bij. Op kinderdagverblijf de blokkendoos helpen ze de bijen graag een handje! Met de blije bijen ballen ,die in het gewonnen pakket van kinderboerderij op locatie zitten, zorgen zij voor een bonte verzameling aan bloemen en kruiden. Ze maken de ballen zelf en strooien ze uit in de aarde langs de sloot. Uit de ballen groeien allemaal planten waar bijen en andere leuke insecten enorm van houden. Hoe maken zij de ballen? De ballen maken ze van een mengsel. Met behulp van water en de in de verpakking aanwezige bloemzaden, bokashi en kleimineralen maken ze mooie bolletjes ter grootte van ongeveer een €2,- munt. Ze laten ze twee dagen drogen, (niet in de zon) en strooien dan de balletjes uit. Dit kunt u thuis ook!

Het is tegenwoordig wel bekend dat de bijen het erg moeilijk hebben en dat sommige soorten zelfs dreigen uit te sterven. En dat terwijl bijen zo enorm belangrijk zijn voor de bestuiving van onze afhankelijke bloemen en gewassen. Speel Inn helpt de bijen graag een handje, u ook?