Scriptie voor wethouder over arbeidsmigranten

Aalsmeer – Op woensdag 9 oktober ontving wethouder Wilma Alink de net afgestudeerde Farha Alibux en haar begeleider Helma Keesom en collega’s van Participe. Zij kwamen Alibux’ scriptie over blijvende Oost-Europese arbeidsmigranten aanbieden aan de wethouder.

Farha Alibux heeft in opdracht van Participe onderzoek gedaan naar de behoeften van de blijvende Oost-Europese arbeidsmigranten. Er is daarbij gekeken naar onderwijs, ontwikkelingskansen, gezondheid en preventie.

Taalles en zorg

Uit het onderzoek blijkt dat Oost-Europese arbeidsmigranten behoefte hebben aan een ruimer aanbod van taalles en aandacht voor de taal binnen het onderwijs en de ontwikkelingskansen. Daarnaast wil deze groep graag beter aansluitende communicatie bij zorginstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Ook hebben de Oost-Europese arbeidsmigranten behoefte aan meer begrip vanuit de werkgever rondom ziekte en het vrij vragen om naar de huisarts of dokter te gaan.  

Huisvesting

Een ander belangrijk punt dat naar voren komt in het rapport ishuisvesting. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is om in de toekomst dieper in te gaan op het huisvestingsvraagstuk in Aalsmeer rondom de Oost-Europese arbeidsmigranten.

Wethouder Wilma Alink met Farha Alibux.

Met het onderzoek heeft Alibux haar opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement aan de Hogeschool van Amsterdam afgesloten. Wethouder Alink: “Ik wilde Farha natuurlijk hartelijk feliciteren met het behalen van dit mooie resultaat. Maar ook bedanken voor haar inzet en dat ze dit onderwerp heeft gekozen voor haar scriptie. Het levert waardevolle inzichten voor Participe en de gemeente. We gaan kijken hoe we deze kennis in de praktijk kunnen gaan brengen.”