Scholen denken mee over nieuw afval-beleid

Aalsmeer – Na de online enquête en de bewonersbijeenkomsten was het de afgelopen weken de beurt aan de jeugdige inwoners om mee te denken over het nieuwe ‘van afval tot grondstof’ beleid. Op basisschool De Graankorrel in Kudelstaart kregen groep 6/7 en groep 7/8 op donderdag 28 november de laatste gastlessen over afval. Hiermee is de participatie voor het nieuwe beleid afgerond.

Drie scholen in de gemeente hadden aangegeven mee te willen werken aan de kinderparticipatie. Ook op De Zuidooster dachten de leerlingen van de groepen 8 over afvalinzameling, net als groep 7 van De Brug. Op De Graankorrel kregen de twee hoogste groepen bezoek van gastdocent Peter om mee te denken en te praten over hun ideeën wat de goede manier van afval inzamelen voor Aalsmeer is. Wethouder Wilma Alink heette de kinderen welkom en bedankte hen voor het willen meedenken.

Ideeën op papier

De les begon met een ‘Petje op, petje aval’ quiz. De leerlingen vouwden zelf hun petje van een oude krant, waarna ze lang stand hielden. De winnaars ontvingen een kleine prijs. Hierna schreven en tekenden ze in groepjes hun ideeën over afvalinzameling op een groot papier. De ideeën, zoals statiegeld op plastic en meer prullenbakken voor verschillende soorten afval op straat, werden aan het einde van de les met elkaar gedeeld. Wethouder Alink: “Ik vind het goed om te zien hoe de kinderen al bezig zijn met het scheiden en inzamelen van afval. Ze zijn nog vrij in hun denken en komen daardoor met frisse ideeën over hoe we hun toekomstig Aalsmeer beter kunnen maken.”

Vervolg

Alle resultaten van de enquête, de bewoners-bijeenkomsten en de ideeën van de kinderen worden nu verzameld en samengevat tot een advies. Dit advies gaat besproken worden met de gemeenteraad, waarna het nieuwe ‘van afval naar grondstof’ beleid naar verwachting medio 2020 vastgesteld kan worden.