Schiphol: Focus op veilig en verantwoord reizen

Schiphol – Royal Schiphol Group heeft vandaag, vrijdag 28 augustus, de halfjaarcijfers over de eerste zes maanden van 2020 gepubliceerd. De gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de luchthavens van Royal Schiphol Group en voor de luchtvaartsector als geheel, zijn ongekend. In de eerste zes maanden van 2020 registreerde Amsterdam Airport Schiphol een afname van het aantal passagiers met 62,1% tot 13,1 miljoen (HJ 2019: 34,5 miljoen). Het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol is met 52,1% gedaald naar 115.952 (HJ 2019: 242.107). Het vrachtvolume laat een daling zien van 14,5% naar 656.000 ton (HJ 2019: 767.000 ton). Ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hadden een aanzienlijke terugval in het verkeersvolume.

Het nettoresultaat voor de eerste helft van 2020 kwam uit op een verlies van 246 miljoen euro, vergeleken met een winst van 133 miljoen euro in de eerste helft van 2019. Schiphol Group paste zich aan op de nieuwe situatie door de operatie af te slanken en een deel van de terminal op Schiphol gedurende de eerste maanden van de crisis te sluiten. Terwijl de luchthaven open bleef, werden de bedrijfslasten teruggedrongen.

Veilig en verantwoord reizen
Om overdracht van COVID-19 tegen te gaan en om passagiers en medewerkers het vertrouwen te geven dat zij veilig en verantwoord kunnen vliegen, is een uitgebreide reeks maatregelen ingesteld. Het gaat daarbij onder meer om de informatievoorziening aan passagiers, vragenlijsten over de gezondheid van reizigers, social distancing op de luchthavens, het dragen van mondkapjes, verbeterde ventilatie en reiniging, het installeren van desinfecterende apparatuur (waaronder reiniging door UV-C licht) en het op risicofactoren gebaseerd testen van passagiers. Tussen landen moet beter worden samengewerkt om vereisten voor reizen af te stemmen. Schiphol is voorstander van een systeem waarbij wordt getest bij reizen van en naar landen waarvoor code oranje of rood geldt. Dit kan ertoe leiden dat er minder reisverboden en quarantainemaatregelen nodig zijn. Momenteel is de internationale respons onvoldoende afgestemd en gecoördineerd. Dit heeft gevolgen voor vliegreizen en daarmee voor het economisch herstel.

Gevolgen voor de Schipholorganisatie
Voor 2020 verwacht Schiphol Group nu een afname in aantallen passagiers tussen 55% en 72% ten opzichte van 2019. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn zeer onzeker en hangen af van de ontwikkeling van de pandemie, de komst van een vaccin, internationale coördinatie van reismaatregelen, het profiel van het economisch herstel en veranderingen in het gedrag van passagiers en bedrijven. Op basis van scenario’s is de verwachting dat het verkeer pas in 2023-2025 weer op het niveau van 2019 zal zijn. In het licht hiervan heeft Schiphol Group besloten zijn kosten aan te passen aan de nieuwe vooruitzichten.

Schiphol streeft ernaar om zijn totale bedrijfslasten met ongeveer 20-25% te verlagen in 2021 en 2022. De kostenbesparingen zullen op alle onderdelen van de bedrijfslasten worden gerealiseerd, ook op diensten en contracten. Dit zal echter ook betekenen dat het aantal banen binnen Schiphol Group zal afnemen. De directie heeft de centrale ondernemingsraad om advies gevraagd over de organisatorische aanpassingen. Met de vakbonden zal een sociaal plan worden opgesteld. De impact op de werkgelegenheid is nog onzeker, maar verwacht wordt dat het zal gaan om enkele honderden functies op het totale personeelsbestand van ongeveer 3.000.

Er zijn al verschillende maatregelen doorgevoerd om kosten te besparen. Schiphol heeft proactief besloten om dividenden voor aandeelhouders en de variabele beloning voor management over 2019 niet uit te keren.

Gevolgen voor projecten
De COVID-19-crisis heeft ook gevolgen voor de hoogte van investeringen in Schiphol. Toch verwacht Schiphol in 2020 en 2021 samen nog altijd ongeveer 1,5 miljard euro te investeren. Schiphol geeft voorrang aan veiligheids- en hygiënemaatregelen en blijft investeren in onderhoud, veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit van de dienstverlening en innovatie. Schiphol heeft de maanden met minimaal luchtverkeer benut om een aantal innovatie- en onderhoudsprojecten versneld uit te voeren.

De bouw van de nieuwe pier en de herinrichting van Vertrek 1 is in volle gang. Andere projecten zijn uitgesteld – voor minstens twee jaar -, waaronder de bouw van de nieuwe terminal.

Ambitie
De huidige crisis biedt Schiphol ook de mogelijkheid voor reflectie. Schiphol zal zich niet alleen aan de nieuwe omstandigheden aanpassen, maar heeft ook een duidelijke ambitie om zaken beter aan te pakken; ‘building back better’ in plaats van teruggaan naar business-as-usual. Schiphol kan stappen zetten om de wijd gedeelde ambitie te realiseren om door duurzame luchtvaart Nederland te verbinden met de wereld met een multimodaal Schiphol terwijl de kwaliteit van de leefomgeving verbetert.