Samenwerking AM match en OTT: Schoonwerkt!

Amstelland – Per 15 december werken AM match en Ons Tweede Thuis samen in de schoonmaakdienstverlening. Samen richten zij ‘Schoonwerkt!’ op, schoonmaakdienstverlening door mensen met een arbeidsbeperking. Het betreft een samenvoeging van de huidige schoonmaakdienstverlening van beide bedrijven. Veel schoonmaakmedewerkers kennen beide organisaties al, want een groot deel van hen krijgt al ondersteuning van AM match en Ons Tweede Thuis. Voor deze medewerkers verandert er bijna niets. Ze blijven gewoon schoonmaken en ze krijgen er alleen wat meer collega’s bij. 

‘Simpel Switchen’

Het doel van dit samenwerkingsproject is om te zorgen dat dagbesteding en betaald werk goed op elkaar aansluiten voor de medewerkers. Het biedt mensen mogelijkheden om door te stromen van dagbesteding naar (beschut) werk. Daarnaast laat de praktijk zien hoe je ook weer een weg terug moet kunnen bieden als dat nodig blijkt. ‘Simpel Switchen’. wordt dat genoemd. Vaak zijn er drempels om te gaan werken. Het niveau en de werkdruk zijn bijvoorbeeld hoog. Door in dit schoonmaakproject beschut werk en dagbesteding op elkaar aan te laten sluiten willen AM match en Ons Tweede Thuis die drempels wegnemen. Een intensieve samenwerking waarin werknemers van Schoonwerkt! simpel kunnen ‘switchen’ als dat nodig is en toch schoonmaker blijven en zo participeren in de samenleving.

“Gun je iedereen”

Algemeen directeur AM match Lex Vonk: “Met deze samenwerking creëren we een mooi continuüm van dagbesteding naar betaald werk, een lang gekoesterde wens. Wethouder Marijn van Ballegooijen: “Mensen kunnen ontzettend blij zijn met hun werk, dat gun je iedereen. Dankzij deze samenwerking kunnen mensen met dagbesteding straks makkelijker proberen of werk wat voor hen is of niet.”

Foto: Roel de Bruijn (bestuurder Ons Tweede Thuis, rechts) en Lex Vonk (algemeen directeur AM match, links) tekenen in het bijzijn van Marijn van Ballegooijen (Wethouder Amstelveen van onder andere Werk en Inkomen en Zorg en WMO) de samenwerkingsovereenkomst. Hierbij tevens aanwezig Tom Wurtz en Feroz Mahoub, twee getalenteerde medewerkers van Schoonwerkt!