Samenwerking Aalsmeer en Amstelveen in commissie

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 18 november, komt de commissie Maatschappij en Bestuur vanaf 20.00 uur ter vergadering bijeen in het raadhuis. Op de agenda staat onder andere de nieuwe ambtelijke samenwerking met Amstelveen, de verordening jeugdhulp en het plan van aanpak om de jeugdhulp te verbeteren naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer. 

Samenwerking 

De samenwerkingsafspraken met Amstelveen worden per 1 januari 2022 vernieuwd. Aalsmeer krijgt dan weer een eigen kernorganisatie. Dat betekent dat er weer meer ambtenaren in Aalsmeer zelf komen werken aan Aalsmeerse opgaven en beleid. Voor bewoners is er ook een groot voordeel: voor alle dienstverlening kunnen inwoners weer gewoon in het raadhuis terecht. Het college heeft hierover overeenstemming bereikt met de gemeente Amstelveen. Nu is het moment dat de gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen zich over het resultaat uitspreken en de samenwerkingsafspraken moeten vaststellen.

Tweede Bestuursrapportage

Een belangrijk recht van de gemeenteraad is het budgetrecht. De raad beslist waaraan het college geld mag uitgeven en hoeveel. Het college voert dit vervolgens uit. De basis hiervoor is de jaarlijkse begroting. Gedurende het jaar kunnen hierop afwijkingen ontstaan. Tweemaal per jaar informeert het college de raad hierover via de Bestuursrapportage en vraagt om deze financiële afwijkingen vast te stellen en te verwerken in de begroting. In de commissie wordt de tweede Bestuursrapportage van dit jaar besproken.

Wie de commissie overwegingen wilt meegeven over onderwerpen die op de agenda staan, kan inspreken bij de commissie of per email een bijdrage sturen. Gevraagd wordt contact op te nemen met de griffie via mail: griffie@aalsmeer.nl of bel 0297-387585.

Livestream

De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl. Hier is tevens de vergadering vanaf 20.00 uur rechtstreekste  volgen of achteraf terugkijken. Ook kunt u de vergadering bijwonen. Wel dient u bij het lopen door het raadhuis een mondkapje te dragen. Er wordt gezorgd voor voldoende afstand tussen zitplaatsen, maar hierdoor is er beperkt ruimte op de publieke tribune. Indien u voor een specifiek onderwerp komt, wordt u wellicht gevraagd buiten de zaal te wachten, tot het onderwerp waar u voor komt begint.