Royal FloraHolland: Zorgen over toekomst sierteelt

Aalsmeer – Royal FloraHolland kijkt in het jaarverslag over 2021 terug op een bijzonder goed jaar. Op de marktplaats bedroeg de productomzet € 5,6 miljard, een stijging van 21% ten opzichte van 2020. In 2021 zijn 11,7 miljard bloemen en planten verhandeld, 3% meer dan in 2020. De bedrijfsopbrengsten van Royal FloraHolland waren 15% hoger dan in 2020, voornamelijk als gevolg van een toename van de productomzet door hogere prijzen. Dit droeg bij aan een positief resultaat na belastingen van € 6,5 miljoen, waar in 2020 nog sprake was van een verlies van € 5,8 miljoen. De mooie cijfers over 2021 worden overschaduwd door de zorgen over de toekomst van de Sierteelt mede als gevolg van de situatie in Oekraïne en de hoge energieprijzen.

Grote onzekerheid

Na een goede start van 2022 is eind februari door de situatie in Oekraïne de vraag naar bloemen en planten sterk afgenomen. De energieprijzen waren eind 2021 al hoog. Vanaf eind februari zijn ze doorgestegen naar extreme hoogte. CEO Steven van Schilfgaarde: “Er is sprake van vraaguitval, grote onzekerheid in de markt en dalend consumentenvertrouwen. De noodzakelijke energietransitie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd en door de hoge kosten is er voor kwekers geen ruimte om te investeren. De internationale positie van de Nederlandse Sierteelt staat op het spel. Zonder maatregelen van het kabinet, voorzie ik dat er blijvende schade aan onze sector wordt aangericht .”

Uitzonderlijk jaar

Terugblikkend op 2021 kan gesteld worden dat de internationale vraag naar bloemen en planten, in coronatijd, op hoog niveau bleef. Dat is de belangrijkste verklaring voor de goede prijsontwikkeling. CEO Steven van Schilfgaarde: “Het jaar was ook uitzonderlijk vanwege de stevige discussies binnen de coöperatie in het eerste half jaar over het tempo van de strategie-implementatie, de functionaliteit van Floriday en milieucertificering. Mede dankzij duidelijke signalen van de Ledenraad en op basis van de zorgen in de markt, hebben we heel bewust gekozen voor een andere aanpak bij de uitrol van onze strategie. Ik durf gerust te stellen dat er nog nooit in de geschiedenis van onze coöperatie zoveel gestructureerde dialoog heeft plaatsgevonden met en tussen onze stakeholders als in het afgelopen jaar. We zijn nu echt een andere coöperatie en bedrijf dan aan het begin van 2021.”