Renovatie Vuurlijn-Oost start voorjaar 2018

Uithoorn – In de raadscommissie Wonen en Werken waar ook de aanpak van de Boterdijk ter sprake kwam, nam raadslid Jan Hazen (VVD) ook het plan voor de herinrichting van de Vuurlijn op de korrel. Ook dat project wacht al jaren op afronding. Niet in de laatste plaats vanwege de vele discussies en overleg tussen belangengroeperingen en de gemeente. Na enkele inloop- en informatieavonden eind vorig jaar en begin dit jaar had de gemeente een klankbordgroep samengesteld die zich kon buigen over de herinrichting van de Vuurlijn-Oost.

Daaraan namen deel Buurtbeheer/VSP De Kwakel, bedrijven aan de Vuurlijn, een sportvereniging, de Fietsersbond, Buurtbeheer de Legmeer en de bewoners van Park Krayenhoff/belangengroep Vuurlijn Veilig. In samenwerking met de gemeente is daaruit een plan ontstaan voor de herinrichting van het stuk Vuurlijn, gerekend vanaf de Watsonweg tot aan de Noordammerweg.
“Even voor de beeldvorming: het gaat om de Vuurlijn tussen de Watsonweg en de Noordammerweg, het oostelijk deel van de Vuurlijn. Daarvoor is een uitgebreid participatietraject doorlopen, niet alleen met de werkgroep VSP maar ook met veel andere betrokkenen uit de klankbordgroep”, stak wethouder Marvin Polak (Verkeer en Vervoer) van wal. Omdat we niet willen dat de werkzaamheden samenvallen met die van de Boterdijk kiezen we het voorjaar van 2018 als vertrekpunt voor de Vuurlijn.”

Scheutiger
Hazen liet aan de wethouder weten het op prijs te stellen als de raad eens wat veelvuldiger werd ‘bijgepraat’ over de stand van zaken van dergelijke projecten in plaats van gedurende maanden niets te horen, terwijl er zich daar omheen toch wel gebeurtenissen afspelen, zoals het bereiken van een overeenstemming tussen partijen. Hij merkte daarbij op dat enige vorm van informatieverstrekking meer dan welkom is bij de commissie wat nu nauwelijks of niet gebeurt. “Weest u eens wat scheutiger met informatie naar de raad, zodat we niet aan het eind van het traject worden overvallen en misschien wel aan allerlei handremmen moeten gaan trekken”, aldus raadslid Jan Hazen.

Andere geluiden
Peter Timmer (DUS!) zei met verbazing het antwoord van de wethouder aan te horen en zeker over het participatietraject waarbij een ‘consensus’ zou zijn bereikt. “Mij bereiken daar heel andere geluiden over, onder meer dat men zich niet in het plan kan vinden en dat het te beperkt is”, aldus Timmer. Wethouder Polak was het niet met hem eens en zei dat er met alle partijen een goed participatietraject is gevolgd en dat men heeft ingestemd met het plan van aanpak en de herinrichting van de Vuurlijn-Oost. Meer hierover leest u in de Nieuwe Meerbode.