Renovatie atletiekbaan in volle gang

Aalsmeer – De sportfaciliteiten van Atletiek Vereniging Aalsmeer, de baan en de spring- en werponderdelen, zijn versleten en voldoen niet aan de huidige eisen. Om er voor te zorgen dat er weer volop atletiek bedreven kan worden (met het accent op training) wordt de accommodatie gerenoveerd.

Direct na de Westeinderloop is een aanvang gemaakt met opruimwerkzaamheden en het verbeteren van de drainage. Hierna worden de loop-, spring- en werponderdelen aangepakt en de verlichting geoptimaliseerd. Tot slot wordt het gazon opnieuw ingezaaid.

De huidige asfaltconstructie van de 6-laans baan bleek na onderzoek qua technische staat zo slecht dat deze helaas niet herbruikbaar is als sportvloer. Daarom wordt de asfaltconstructie volledig vervangen.

Boom gekapt

Eén hoge boom stond erg dicht op de baan. De boom is er spontaan gekomen en uitgegroeid tot een volwassen exemplaar. Deze zaailing heeft een omvangrijk wortelpakket en moest wijken om de baan te kunnen renoveren (gelet op het te verrichten grondwerk aldaar). Met het kappen van de boom wordt de conditie van de 6-laans baan naar de toekomst toe veiliggesteld. Dit om te voorkomen dat de baan door wortelgroei wordt beschadigd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de atletiekaccommodatie zelf niet toegankelijk voor gebruikers. De aannemer zal een deel van het parkeerterrein gebruiken voor op- en overslag. Helaas is hierdoor de parkeercapaciteit beperkt.

De clubgebouwen van AVA en tennisvereniging All Out blijven, ondanks dat in bepaalde periodes veelvuldig transport plaatsvindt, bereikbaar vanaf de Sportlaan. Het transport is nodig om de oude asfaltbaan af te voeren en nieuwe materialen aan te voeren.

De gemeente realiseert zich dat de werkzaamheden hinder voor de omgeving veroorzaken. De aannemer doet zijn uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, kan eind juni de nieuwe atletiekbaan in gebruik genomen worden.