Reis door de tijd in 200ste Oud Nuus

Aalsmeer – De 200ste editie van Oud Nuus staat in het teken van een reis door de tijd. Die begint in 1650 bij afbeelding van een eendenkooi ter hoogte van de Zwarteweg en eindigt 370 jaar later in 2020 met een interview met Maaike Tenhagen, het nieuwe, jongste bestuurslid van de stichting Oud Aalsmeer.

17de eeuw en verder

De tijdreis in Oud Nuus begint 370 jaar geleden naar het jaar 1650 aan de Zwarteweg. Dat was destijds de zuidelijke grens van de inpoldering van het Stommeer. Er bevond zich een eendenkooi met vier pijpen. Dan verplaatst de inhoud zich naar de Oosteinderweg in 1706 waar een Deense vrouw en Noorse man trouwen, maar niet met elkaar. Jan Willem de Wijn neemt de lezers mee naar de Aalsmeerderdijk van 1771 als daar (in het Haarlemmermeer) een asschuur wordt gebouwd die mogelijk een rol speelt in de ashandel met Brussel. Verder naar het zuiden bevindt zich dan de Aalsmeerse wijk ‘oost van Leijmuiden’. Bij de eerste de beste echte volkstelling (1795) blijkt die wijk te zijn vergeten bij het bepalen van de omvang van de gemeente Aalsmeer: 28 mensen tekort! 

Dan verschuift de inhoud van Oud Nuus zich naar de Legmeerdijk in 1799. Hier is het Jan Hofstra die verhaalt over een daar tot nog toe niet beschreven ‘bierstekerij’ annex luxe buitenplaats die daar in ieder geval tot 1850 gevestigd was.

20ste eeuw

Aangekomen in de 20ste eeuw beschrijft Rudolf Tulp zeilwedstrijden van Aalsmeerse punters met als start WV De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg in 1914. Zes jaar later is de Aalsmeerse tuinbouw anno 1920 onderwerp van een artikel door Cees van Dam. Hij maakt ook een uitstapje naar Soerabaja waar in 1933 NV. Alderden’s Bloemenmagazijnen van Joris en Cornelis Leendert is gevestigd. De oorlogstijd begint in 1940 in Kudelstaart, onderwerp van een gelijknamig boek van Dick van Wees dat onlangs verscheen. Magda van der Schilden-Harting beschrijft onder welke omstandigheden haar ouders in april 1945 trouwden. Compleet met overvliegende geallieerde jachtvliegtuigen boven de hoek Aalsmeerderweg/Machineweg. Deze parade van auteurs wordt afgesloten door Dirk Jongkind die in het Oosteinde in 1969 de draad van de geschiedschrijving van Van Staaveren oppakt.

21ste eeuw

Anno 2020 komt Maaike Tenhagen aan het woord. De 24-jarige studente archeologie aan de Universiteit van Leiden is het nieuwe bestuurslid van de stichting Oud Aalsmeer. Zij combineert het bestuurslidmaatschap met een universitaire stage waarin zij ooit in Kalslagen opgegraven voorwerpen zal determineren.


Maaike Tenhagen met een scherf van een laatmiddeleeuwse baardmankruik.

Foto 1: De eendenkooi in 1650 aan de Zwarteweg.