RBV: “Rechter laat bewoners in de steek”

Amstelland – “De slechtst mogelijke uitslag”. Zo benoemt advocaat Channa Samkalden de uitspraak van de rechter in Haarlem op 5 april in het kort geding tussen KLM en Staat over het aantal vluchten van Schiphol. De rechter verbiedt de Staat een krimp naar minder dan 500.000 vliegbewegingen. Voor het verlagen daarvan heeft de Staat niet de juiste procedure gevolgd. 

Samkalden stond in het kort geding de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder bij. RBV sloot zich aan bij de Staat om de krimp naar 460.000 van Schiphol voor het winterseizoen overeind te houden. Op basis van de huidige wet is er geen ruimte voor 500.000 vliegbewegingen. Maar, aldus RBV: “De rechter verbiedt de Staat de wet te handhaven en laat op die manier de bewoners in de steek. Komend jaar gaat de ernstige overlast door, op last van de rechter. De capaciteit op Schiphol is al jarenlang veel groter dan wat wettelijk is toegestaan. Toch heeft de rechter de Staat nu verboden een stap in – de voor omwonenden – goede richting te zetten. De Staat mag ook niet meer ingrijpen als de geluidsbelasting op aangewezen punten groter is dan wettelijk toegestaan.” 

RBV tegenover de Staat

Op 4 juli staat RBV tegenover de Staat in een bodemprocedure waarin zij eist dat de Staat zich aan de WHO-geluidsnormen houdt en het vliegverkeer drastisch reduceert. De uitspraak van de rechter in Haarlem heeft geen gevolgen voor deze procedure.