Raadsvergadering over samenwerking met Amstelveen

Aalsmeer – Op donderdag 10 december (vanavond) vergadert de gemeenteraad in de Burgerzaal van het Raadhuis. De Raad bespreekt de toekomst dienstverlening Aalsmeer en de samenwerking met de gemeente Amstelveen. Aan het college van B&W wordt opdracht gegeven om in overleg met Amstelveen tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen. Aalsmeer wil haar bestuurlijke zelfstandigheid borgen en meer grip, invloed en sturing hebben op haar beleid en dienstverlening om zo meer nabijheid en zichtbaarheid van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te bieden. Er volgt een veranderproces waarin onder andere een compacte innovatieve Aalsmeerse organisatie wordt opgebouwd. Voorgesteld wordt om 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en het transitieproces in de komende twee jaar.

Verder wordt een aantal moties besproken over het vliegverkeer van Schiphol. Het aangenomen luchtvaartbesluit is aangenomen en absoluut niet ten gunste van Aalsmeer.

De agenda van de raadsvergadering van afgelopen donderdag 3 december kon niet helemaal worden afgerond. De resterende agendapunten gaan daarom vanavond besproken worden. Aan de orde komen: Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’, het onderzoek van de Rekenkamer over sturing het het Sociaal Domein, beleidsplan schuldhulpverlening en de kaders voor zonne-energie Aalsmeer.

In verband met het coronavirus wordt er vergaderd zonder publiek. De vergadering is live te volgen via de livestream van de gemeente op www.aalsmeer.nl (ook later terug te kijken) en via het tv-kanaal van Radio Aalsmeer. De vergadering begint om 20.00 uur.