Raadsproces onder leiding van Herman Rijksen

Aalsmeer – Vorige week hebben de onderhandelaars van de gekozen partijen Herman Rijksen (management adviseur en coach) als onafhankelijk procesbegeleider aangesteld om de verkennende fase te begeleiden. De onderhandelaars hebben de wens om op 25 mei een raadsprogramma af te ronden. Daarna worden gesprekken gestart voor de vorming van een college.

Thema’s in programma

Voor het paasweekend zijn de onderhandelaars bijeen gekomen onder leiding van procesbegeleider Rijksen. Toen is besproken welke thema’s in het raadsprogramma komen. Dit zijn inhoudelijke thema’s zoals volkshuisvesting en mobiliteit, maar ook thema’s over de onderlinge samenwerking, de samenwerking tussen raad en college en het betrekken van inwoners.

Concept

Deze week hebben de partijen een proces afgesproken om de inhoud van het raadsprogramma vorm te geven. Er is gekozen voor een werkvorm om in tweetallen van verschillende partijen één of twee thema’s concreet uit te werken. Op 10 mei bespreken de onderhandelaars de uitgewerkte teksten en verwerken deze tot een concept raadsprogramma. Daarna leggen de onderhandelaars het concept raadsprogramma ter goedkeuring voor aan hun fracties. Wanneer alle fracties akkoord zijn met dit concept, wordt het raadsprogramma gepubliceerd en vervolgens besproken en vastgesteld in een vergadering van de gemeenteraad.