Raad unaniem achter steunvoorstel college

Aalsmeer – Een bijzondere raadsvergadering in deze bijzondere tijd vond afgelopen dinsdag 31 maart in de raadzaal. Van iedere fractie was één afgevaardigde om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Ronald Fransen woonde de vergadering bij met een dubbele pet. Hij verving burgemeester Oude Kotte als voorzitter en hij vertegenwoordigde zijn fractie Groen Links. Slechts één onderwerp stond op de agenda: Het beschikbaar stellen van 3,8 miljoen om Aalsmeer economisch, cultureel en sportief op de been te houden.

De fracties waren unaniem: “Samen kunnen we dit doen”, aldus Dirk van Willegen (CDA). “Trots dat we als gemeenteraad samen de schouders er onder willen zetten”, vervolgde Dirk van de Zwaag (VVD). Dick Kuin (AA) hield het kort: “We kunnen onze steun ten volle geven aan dit voorstel.” Ronald Fransen (GL) gaf aan tevreden zijn over het pakket maatregelen voor Aalsmeer, samengesteld door de raad en het college in goed voor-overleg. “Is het genoeg”, zo vroeg hij zich af. “We gaan het zien en als er meer nodig is, dan gaan we dat doen.” Hij riep op om vooral goed alle inwoners en bedrijven te informeren, ook over de rijksmaatregelen.

Willem Kikkert (D66): “Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Gezamenlijk gaan we de crisis te boven komen.” Kikkert benadrukte wel op de hoogte te willen blijven van de uitgaven uit dit ‘steunpotje’. Jelle Buisma (PvdA) stak zijn trots niet onder stoelen of banken. Hij zei ongenadig trots te zijn op de saamhorige samenleving en op zijn collega’s in de raad. “Geen politiek gesteggel, maar als één bestuur samenwerken.” Ook hij vroeg om een brede communicatie, in meerdere talen om ook de buitenlandse inwoners goed te kunnen informeren.

René Martijn gaf aan akkoord te gaan met alle voorstellen. Hij vroeg wel extra aandacht voor de ondernemers, waarvan sommige hun bedrijven hebben moeten sluiten of waarvan de omzet flink gekelderd is. Hij stelde voor eenmalig de reclamebelasting af te schaffen en te kijken naar een tegemoetkoming via de precariobelasting. Dit vonden de andere fracties sympathiek, maar nog ietwat voorbarig. Eerst maar samen de schouders er onder en samen aan de slag.

Door Groen Links werd nog voorgesteld om bedrijven en inwoners bij het ‘steunpotje’ te betrekken door een oproep te doen om een storting te doen, een soort crowdfunding actie. Dit ging wethouder Bart Kabout eigenlijk iets te snel, eerst voorzichtig kijken wat de haken en ogen zijn van dit inhaken. Verder was hij blij met de reacties. “Steun en samen staan centraal. Het college is ook saamhorig en wil samen met u iets voor de gemeenschap doen. Er wordt momenteel een organisatie opgetuigd die zich over alle suggesties gaat buigen en de steun in werking zet.”

Na een klein uurtje (twee rondes) vond de stemming over het voorstel plaats. De zeven handen gingen unaniem de lucht in, groen licht voor de steunmaatregelen! Voorzitter Fransen sloot af met de woorden: “Ik wens u allen het allerbeste, alle kracht, liefde en moed, gezondheid en wat u nog meer nodig heeft.”

Het is overigens waarschijnlijk niet de laatste keer dat er vergaderd is in afgeslankte vorm. Minister-president Mark Rutte kondigde in de avond de aangescherpte maatregelen te verlengen naar 28 april. Dus, blijf zoveel mogelijk thuis, ga alleen naar buiten als het echt nodig is en houd 1,5 meter afstand: Alleen samen krijgen we corona onder controle!