Raad met benoeming, installatie en afscheid

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 23 januari vindt de maandelijkse raadsvergadering plaats. Het wordt een bijzondere raad, want naast een groot aantal behandelstukken, wordt ook de nieuwe wethouder voor het CDA benoemd, een CDA-raadslid geïnstalleerd en er wordt afscheid genomen van een bestuurder.

Maar, eerst praten de fracties onder voorzitterschap van Gido Oude Kotte over de nota ‘De kracht van Aalsmeer’, het vervangend besluit ter reparatie van het bestemmingsplan Meervalstraat en Roerdomplaan en over de actualisatie en optimalisatie van grondexploitatie van ‘De Tuinen van Aalsmeer’. Hamerstukken deze avond zijn de mobiliteitsagenda en de verkoop van de Eneco aandelen.

Nieuwe wethouder en nieuw raadslid

Even over half tien, als de vergadering volgens planning verloopt, wordt Bart Kabout benoemd tot wethouder per 1 februari, gevolgd door de installatie van raadslid Marlon van Diemen-Kreeft. Na dit ‘feestje’ gaat het stoeltje wisselen verder. Bart Kabout is namelijk voorzitter van de tijdelijke commissie ‘toekomstige dienstverlening’. Deze commissie houdt zich bezig met het ingezette proces van beëindiging van de huidige vorm van samenwerking met de gemeente Amstelveen. Door zijn promotie naar wethouder is hij geen raadslid meer en is er een vacature vrij. Voorgesteld wordt om CDA’er Gerard Winkels te benoemen tot lid en voorzitter van deze commissie.

Afscheid raad van wethouder

Dan volgt tot slot nog het vragenkwartier, maar de vergadering is pas echt ten einde als afscheid genomen is door de raad en het college van Robbert-Jan van Duijn. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het Raadhuis en belangstellenden zijn welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. De vergadering kan ook gevolgd worden via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.