Raad beslist: tram mag er komen!

Uithoorn. Als het aan de gemeenteraad ligt mag de Uithoornlijn er komen. Dat was kort gezegd het resultaat van de stemmingen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond 13 oktober. De politieke partijen brachten eerder die avond in hun beschouwingen over de Uithoornlijn duidelijk en onderbouwd naar voren waarom zij vóór of tegen de komst van de tram zijn. Voorstanders zijn de coalitiepartijen VVD,GB en DUS! die zich gesterkt voelden door Ons Uithoorn en de PvdA welke zich uiteindelijk bij de voorstanders aansloten. Men is daarbij overwegend vanuit gegaan dat de komst van de tram het algemeen belang dient maar plaatsten er wel de nodige kanttekeningen bij! Het CDA en Groen Uithoorn bleven consequent tegen de komst van de Uithoornlijn. Zij vinden de aanleg en de exploitatie van de tram om uiteenlopende redenen niet verantwoord. Dat is hun goed recht. In het gemeentehuis had men wederom gerekend op veel belangstellenden, maar alleen de publieke tribune bleek die avond maar matig bezet. De aanwezige ‘diehards’ hoefden overigens niet de uiteindelijke stemming aan het einde van de rit af te wachten. Na de beschouwingen over de Voorkeursvariant die de insprekers van de drie coalitiepartijen in de raadszaal naar voren brachten, konden zij hun knopen al tellen en verliet een groot deel tijdens een schorsing toen al de raadszaal. Er is veel tegenstand tegen de komst van de tram geconstateerd, maar er zijn ook voorstanders. Velen hebben dat laten blijken met een petitie, tijdens de Consultatieronde en als inspreker tijdens de hoorzitting. Meer nieuws over dit onderwerp, woensdag 19 oktober in de Nieuwe Meerbode