Provincie op werkbezoek in o.a. Uithoorn

Uithoorn – Vorige week  heeft er op initiatief van VVD Statenlid Nick Roosendaal, een werkbezoek van de Provincie plaatsgevonden aan de Westeinderscheg. Nick Roosendaal maakt zich in de Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid hard voor meer recreatiemogelijkheden dichtbij woonkernen: “Want iedereen moet laagdrempelig kunnen recreëren en elkaar ontmoeten in een groene, uitnodigende, omgeving”. Esther Rommel (Gedeputeerde Noord-Holland, VVD): “Goed dat we nu nadenken over hoe de Scheggen rondom Amsterdam zich de komende 10 jaar kunnen ontwikkelen. Ik ben blij dat Nick Roosendaal aandacht heeft gevraagd om niet alleen naar de Westeinderscheg te kijken maar ook naar de verbinding tussen de Amstel en Park21 in de Haarlemmermeer. Naast een betere verbinding van de forten van de Stelling van Amsterdam kan er zo ruimte ontstaan voor meer groen en natuurvriendelijke fiets- en wandelpaden, dichtbij huis. Tijdens Corona werd duidelijk hoe waardevol dat is nu de verstedelijking oprukt en recreatiegebieden op mooie dagen overvol raken. Er zijn kansen om de Binnenduinrand via de Westeinder te verbinden met de Amstel, via fiets- en wandelpaden in het groen. Maar dat moeten we dat planologisch nu wel vastleggen.”

Legmeerbos Uithoorn

Buiten bezoeken aan Aalsmeer, Kudelstaart en de Haarlemmermeer  was er ruimte voor een bezoek aan de locatie van het toekomstige Legmeerbos, een initiatief van Buurtbeheer de Legmeer (Marga Moeijes, PvdA) en mede mogelijk gemaakt door het Schipholfonds en de gemeente Uithoorn. Aankomende donderdag wordt er door de gemeenteraad besloten over de aanleg van dit miniatuurbos. Het Legmeerbos is een mooie compensatie voor het verdwijnen van het groen op de spoorbaan door de aanleg van de tram. Zo kunnen bewoners vanuit huis het groen in lopen of fietsen. En lekker met de hond erop uit zonder dat ze tot last zijn of met de auto naar een andere locatie moeten. Bij het mooie sportcomplex van UWTC werden de deelnemers hartelijk ontvangen met koffie en werden er handen geschud met wethouder Ferry Hoekstra (GB), de vertegenwoordiger van Stichting Leefomgeving Schiphol en natuurlijk Buurtbeheer de Legmeer. Bij de trambrug over de N201 werd stil gestaan bij de groene inbedding van het nieuwe bedrijventerrein in de Zuidelijk Legmeerpolder en de mogelijkheid om naast de tram in het groen een wandel- en fietsverbinding te realiseren tussen Amstelveen Westwijk en Uithoorn. Het zou een mooie route op weg zijn voor Amstelveners en Amsterdammers die op de fiets naar de Westeinderplas en het Groene Hart willen en het zou een impuls kunnen geven aan woon-werkverkeer per (elektrische) fiets nu het bestaande fietspad tussen Amstelveen en Uithoorn te vol raakt.