Provincie investeert in lokale wegen en fietspaden

Regio – De provincie Noord-Holland levert in 2023 een bijdrage van 14 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden. De provincie werkt niet alleen aan de veiligheid van de eigen provinciale wegen, maar stelt jaarlijks ook een subsidiepot beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. In 2023 is in totaal 14 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van wegen en fietspaden door gemeenten, waterschappen en andere wegbeheerders in de provincie. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Verkeersveiligheid heeft continu onze aandacht, want elk verkeersslachtoffer is er één te veel. De provincie ondersteunt daarom ook in 2023 lokale projecten die de wegen verkeersveiliger maken en de regionale bereikbaarheid voor fietsers verbeteren.”

Comfortabel en veilig

De provincie streeft naar nul verkeersslachtoffers in 2050. De meeste ongelukken gebeuren op lokale wegen en fietspaden. Ook wil de provincie de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse regio’s met de fiets flink verbeteren. De subsidieregeling kleine infrastructuur is daarom ook bedoeld voor het opwaarderen van regionale fietspaden en het aanleggen van comfortabele en veilige doorfietsroutes. Meer informatie over de verkeerssubsidies van de provincie Noord-Holland in 2023 is te vinden op www.noord-holland.nl/verkeerssubsidies.

Resultaten 2022

In 2022 is bijna 14,5 miljoen euro subsidie verleend aan 32 kleine infrastructuurprojecten in de verschillende Noord-Hollandse regio’s: 3,73 miljoen euro in de Kop van Noord-Holland (7 projecten); 3,96 miljoen euro in de regio Alkmaar (7 projecten); 3,62 miljoen euro in West-Friesland (10 projecten); 2,31 miljoen euro in Zuid-Kennemerland en IJmond (6 projecten) en 830.000 euro voor twee projecten in de regio Gooi en Vechtstreek.