Provincie aan de slag met Westeinderscheg

Amstelland – Amsterdam krijgt er een negende scheg bij. In het zuiden, doorlopend vanaf het Amsterdamse Bos, werkt de provincie Noord-Holland de komende jaren hard aan de Westeinderscheg. Door de natuur in deze groene strook te versterken, neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten toe. Daarnaast krijgen inwoners uit de regio een nieuwe mogelijkheid om de rust op te zoeken.

Natuur versterken

De Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. Hoewel er al projecten lopen om de natuur in dit gebied te verbeteren, ligt er nog veel werk te wachten. Daarnaast is deze groene strook voor recreanten lastig te bereiken. Cruciale fiets- en wandelknooppunten ontbreken en (water)wegen vormen obstakels. De komende jaren werkt de provincie Noord-Holland samen met de omliggende gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale organisaties en partijen aan het versterken van het landschap én aan het zichtbaar maken van de Westeinderscheg. De provincie heeft hiervoor ruim 2 miljoen euro gereserveerd vanuit het Investeringsbudget Landschapsversterking.

Gedeputeerde Esther Rommel van Natuur en Landschap: “Na mijn eerste bezoek vorig jaar, zag ik de enorme potentie van dit gebied. Ik ben blij dat we binnen korte tijd stappen hebben gezet om samen met de omgeving de natuur te versterken en de herkenbaarheid van de Westeinderscheg te vergroten. Ik kan niet wachten tot we de eerste acties ondernemen.”

Identiteit

Deze maand organiseert de provincie bijeenkomsten waar betrokkenen kunnen meedenken over de identiteit van de Westeinderscheg. Daarbij wordt ook nadrukkelijk naar de ondernemers in het gebied gekeken. Aan de rand van de Westeinderplassen in Aalsmeer staan vele kassen waar onder andere seringen worden gekweekt, een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed. Ook zijn er veel bedrijven die zich richten op watersport.

Uitvoeringsplan

Naar verwachting tekenen alle betrokken partijen en organisaties na de zomer het convenant Westeinderscheg om samen te werken aan en in dit gebied. Daarna moet vervolgens een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin concrete acties staan zoals het aanplanten van nieuw bos of het aan elkaar verbinden van huidige paden. Ook worden sluizen opengesteld om de toegankelijkheid van het gebied over water te verbeteren. 

In de tussentijd wordt niet stilgezeten. Eenvoudige verbeterpunten in het gebied worden snel opgepakt. Dat kan gaan om het plaatsen van picknickbanken en betere en zichtbaardere bebording. Kijk voor meer informatie over de Westeinderscheg op www.noord-holland.nl