Project Jong & Zorgend een succes

Aalsmeer – Eén op de vier jongeren is mantelzorger. Zij groeien op met een langdurig ziek, depressief, gehandicapt of verslaafd familielid. Het project Jong & Zorgend onderzocht wat jonge mantelzorgers belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Dit gebeurde niet eerder op deze schaal. De eindrapportage levert een aantal aanbevelingen op. De gemeenten gaan hier nu mee aan de slag.

Wethouder Ad Verburg: “De vier wethouders van de betrokken gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn onderschrijven de uitkomsten van het project. Zij willen er dan ook gezamenlijk voor zorgen dat jonge mantelzorgers de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. De vier gemeenten trekken samen op om de voorstellen uit te voeren. Het streven is dat vanaf 2019 jonge mantelzorgers volledig zijn opgenomen in de reguliere werkzaamheden van de betrokken partijen.”

Helder beeld

Mantelzorg & Meer kreeg door gesprekken met jonge mantelzorgers en professionals een helder beeld van de problematiek en ondersteuningsvraag. Ook konden zij vragen op de website www.jongenzorgend.nl beantwoorden. Hieruit blijkt dat ruim driekwart van de jonge mantelzorgers emotionele problemen ervaart. Meer dan de helft heeft problemen binnen het gezin en op school. Tijdens de gesprekken en brainstormsessies kwamen ook wensen voor ondersteuning naar voren: gezinsondersteuning, contact met lotgenoten bijvoorbeeld via WhatsApp, ondersteuning op school en betere informatie.

Aan de slag

Mantelzorg & Meer en de gemeenten gaan aan de slag met de voorstellen uit de rapportage. Te beginnen met het koppelen van gezinnen met jonge mantelzorgers aan het bestaande aanbod. Daarnaast door met professionals uit te zoeken wat nodig is om doorverwijzing in de toekomst soepel te laten verlopen. Verder starten ze WhatsApp groepen om jonge mantelzorgers met elkaar in contact te brengen. Ook willen Mantelzorg & Meer en de gemeenten de problematiek van jonge mantelzorgers onder de aandacht van scholen blijven brengen. Met Mezzo en JongeMantelZorgersPro gaat Mantelzorg & Meer werken aan een landelijke website voor jonge mantelzorgers.