Project Box Out start dinsdag in Uithoorn

Uithoorn – Op dinsdag 9 december a.s. bezoekt Zorg en Zekerheid Leiden Basketball met het project Box Out de Praktijkschool in Uithoorn. Wethouder mevrouw Zijlstra en beleidsadviseur mevrouw Van Woerden van de gemeente Uithoorn zullen de school bezoeken en zich ter plekke laten informeren over dit project. Met Box Out wil de club de sociale competenties van jongeren van 12 en 13 jaar in het voortgezet onderwijs vergroten en hen stimuleren om gezonder te leven door structureel te sporten met als uiteindelijk doel om gedragsverandering te realiseren. De Nederlandse Basketball Bond heeft hiervoor een programma voor scholen ontwikkeld, genaamd STAR. Dit staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Het programma is erkend door het NOC/NSF. STAR-gecertificeerde trainers van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball hebben dit programma aangepast en verder uitgewerkt naar Box Out: Sportiviteit: in de breedste zin van het woord, dus niet alleen fairplay maar ook gezondheid; Teamwork: samenwerken, sociaal gedrag e.a. maatschappelijke gedragingen; •          Acceptatie: het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, maar ook zeker het accepteren van bepaalde normen en waarden; Respect: samengevat alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaaggedrag en pestgedrag, met humor de spanning doorbreken.